Bokföringsprogram - BLe Bokföring
Trygghetsgaranti
 • Ett riktigt program med molnets alla fördelar
 • Alltid uppdaterat
 • Konteringsguider och ekonomiöversikt
 • Säker lagring och säkerhetskopiering
 • Stöd för förenklat årsbokslut
 • Support ingår
 • Kan integreras med BL eFakturering
 • Anpassat till BFN:s nya allmänna råd

BL eBokföring

– bokföringsprogram online för Windows, Mac och Linux

BL eBokföring är ett lättanvänt bokföringsprogram som passar för alla företagsformer och operativsystem. I priset ingår programsupport, säker serverlagring, säkerhetskopiering och programuppdateringar. 

2 omdömen (4)
79:-/mån
Priset är för 1 användare och 1 företag. Du provar programmet under 1 månad utan kostnad. Om du vill fortsätta använda programmet därefter betalar du 79 kr + moms/månad. Pris per ytterligare företag 79 kr/månad.
Kom igång direkt! Klicka på knappen och följ instruktionerna för att köra igång programmet.
Skriv ut

BL eBokföring är ett internetbaserat bokföringsprogram som bygger på vår långa erfarenhet av lättanvända bokföringsprogram.

Dina data lagras på en säker server och du har alltid en uppdaterad version av programmet. Programsupport och programuppdateringar ingår i priset!

Programmet är anpassat till Bokföringsnämndens (BFN) nya allmänna råd, med bl a preliminär bokföring, ändringsverifikationer och automatlåsning av perioder. Reglerna gäller från 1 januari 2015.

Med BL eBokföring är det enkelt att bokföra. Med hjälp av den inbyggda konteringsguiden hanterar du alla tänkbara affärshändelser, även om du är nybörjare. Självklart kan du välja att istället jobba med konton, debet och kredit om du hellre vill det. I programmet finns även stöd för förenklat årsbokslut i enskild firma.

Med programmets överskådliga ekonomiöversikt får du en grafisk överblick över periodens intäkter, kostnader och reultat. Du ser tydligt hur ditt företag går och mår.

BL eBokföring kan integreras med BL eFakturering så att fakturorna blir bokförda när du sparat dem i faktureringsprogrammet.

BL eBokföring fungerar för alla företagsformer och hanterar kontant- och ­faktureringsmetod samt alla typer av momsredovisning: månadsmoms, tremånadersmoms och ettårsmoms. ­

Eftersom BL eBokföring är Java-baserat fungerar det i alla operativsystem som stödjer Java, exempelvis Windows, Mac OS X och Linux.

PRODUKTFAKTA

Installation

Du startar programmet direkt i din webbläsare. Första gången du gör det, sker en programinstallation och en genväg till programmet skapas på ditt skrivbord. Därefter kan du starta programmet via genvägen. Du måste vara uppkopplad mot internet för att göra registreringar i BL eBokföring.

Löpande bokföring med hjälp av konteringsguider

Verifikationsregistreringen är mycket lättarbetad och snabb. De vanligaste in- och utbetalningarna får du hjälp med via Konteringsguiden. I och med detta behöver du inga kunskaper om konton, debet eller kredit – det tar konteringsguiderna hand om.

Förenklat årsbokslut

Programmet har stöd för förenklat ­årsbokslut (enskild firma) i form av en kontoplan för förenklat årsbokslut och deklarations­blanketten NE och 2150.

Momsverktyget 

Med momsverktyget skriver du enkelt ut din momsrapport, korrigerar differenser och gör moms­överföringen automatiskt. På så vis får du alltid en korrekt ifylld skattedeklaration.

I programmet finns direktkoppling till Skatteverkets e-tjänster för skattedeklarationsinlämning.

Kontoplaner

BAS-kontoplan för Förenklat årsbokslut med cirka 60 konton för enskilda firmor. Den här ­kontoplanen bör du välja om du ska använda dig av reglerna om förenklat ­årsbokslut.

Den större BAS-kontoplanen väljer du som inte ska följa de förenklade reglerna utan gör ett ­vanligt bokslut i t ex ett aktiebolag. Den här kontoplanen kan användas i alla företagsformer. Det finns dessutom ett antal branschkontoplaner inlagda i programmet.

Rapporter

I programmet finns många färdiga bokföringsrapporter, t ex dagbok, huvudbok, momsrapport, balansrapport och olika resultatrapporter. Du kan antingen skriva ut en rapport eller förhands­granska den på ­skärmen. Du kan även spara ner rapporter i ett flertal filformat.

F-skatt

Du kan registrera beloppen för arbetsgivaravgift och preliminärskatt. Genom att ange företagets F-skatt i fältet för företagets egna noteringar blir skatte­deklarationen fullständig.

Sökfunktioner

Smidiga sökfunktioner hjälper dig att hitta t ex ett specifikt belopp.

SIE-filer och säkerhetskopiering

Med en SIE-fil kan du enkelt importera ett nytt företag. Samtliga företagsuppgifter och inställningar följer med i importen. Med en SIE-export kan du överföra uppgifter till andra program som hanterar SIE-filer, t ex ett deklarationsprogram.

Din bokföring och dina företagsuppgifter säkerhetskopieras automatiskt en gång per dygn.

Integrerat med BL eFakturering

Om du även använder BL eFakturering får du automatiskt ut underlag för bokföringen till BL eBokföring. Om du vill kan du till och med få fakturorna bokförda automatiskt. 

Programfunktioner:
 • Löpande bokföring
 • Konteringsguider
 • Ändringsverifikationer
 • Preliminär bokföring
 • Automatlåsning av perioder
 • Programsupport via e-post och telefon
 • Balans- och resultatrapport
 • BAS-kontoplaner
 • Branschkontoplaner
 • Stöd för förenklat årsbokslut i enskild firma
 • Valfritt räkenskapsår
 • Ingående balans
 • Obegränsat antal räkenskapsår
 • Räkenskapsschema
 • Olika vernr.serier
 • Momsrapport
 • Skattedeklaration
 • Bokföringskontroll
 • Analys- och sökfunktioner
 • Behandlingshistorik
 • Import/export av företagsdata
 • Import/export av SIE-filer
 • Internetbaserat
 • Lagring på server
 • Automatisk säkerhetskopiering
 • Automatisk uppdatering
 • Övningsföretag
 • e-böckerna Bokföring samt Bokföring och bokslut i enskild firma
 • Filmade guider
Programsupport

I ditt abonnemang ingår programteknisk support via telefon och e-post.

Manual

I programmet finns tydliga instruktioner i anslutning till den rutin du befinner dig i. Som ett komplement finns filmade guider som visar steg för steg hur du ska arbeta i programmet.

Faktahjälp

När du arbetar i BL eBokföring har du tillgång till våra böcker Bokföring och Bokföring och bokslut i enskild firma – direkt på skärmen. Utförliga och praktiska handböcker i löpande redovisning. Du kan på ett enkelt sätt söka efter ord direkt i texten eller via sökordsregistret.

Program- och redovisningsnyheter

I programmet får du löpande program- och redovisningsnyheter. Du hittar även användbara tips om olika funktioner i programmet och svar på vanliga frågor från våra kunder.

 

Produkt Supportpris/år
BL eBokföring

BL eBokföring är Java-baserat och fungerar oberoende av operativsystem – det fungerar lika bra i Windows-, Mac- och Linuxmiljö. Det enda som krävs för att använda BL eBokföring är att din dator har Java installerat och att du har internetuppkoppling. 

Licensobjekt och licensgivare

Licensen ger användaren rätt att använda den internetbaserade tjänsten BL eBokföring. Licensgivare är Björn Lundén Information AB.

Licensens omfattning

Licenstagaren får inte kopiera, ändra eller på annat sätt förvanska till tjänsten hörande programvara. Licenstagaren får inte heller överlåta eller upplåta rätt till tjänsten till annan om det inte avtalas mellan parterna.

Support och service

Under abonnemangstiden ingår:

 • Normal programsupport
 • Uppdateringar av BL Ekonomi
 • Backup av licenstagarens data med regelbundet intervall


Se gällande öppettider för support och växel på www.blekonomi.se.

Ansvar för lösenord

Licenstagaren ansvarar för att lösenord är tillräckligt säkert och för att det förvaras på ett säkert sätt. Licenstagaren är ansvarig för att inte obehörig utnyttjar tjänsten med detta lösenord. Licenstagaren ansvarar också för att inte obehörig använder tjänsten till följd av att licenstagaren lämnat en inloggad dator obevakad.

Lagring av data

Licenstagaren innehar samtliga rättigheter till licenstagarens data. Licensgivaren bearbetar och ändrar licenstagarens data endast efter anvisning från licenstagaren.

Licensgivaren är bunden av sekretess när det gäller all information som erhålls av kunden och får inte lämna ut sådan information till tredje part. Licensgivaren registrerar och behandlar personuppgifter och annan information kring licenstagaren i enlighet med personuppgiftslagen.

Vid upphörande av licensavtalet ansvarar licenstagaren för att denne tar ut licenstagarens data. Licenstagarens data raderas 90 dagar efter licensavtalets upphörande och licensgivaren har ingen skyldighet att lagra efter denna periods utgång.

Planerade driftstopp

Licensgivaren kommer regelbundet att underhålla och uppdatera tjänsten. I samband med detta kan det bli nödvändigt med driftstopp. Licensgivaren underrättar licenstagare om planerade driftstopp i förväg.

Ändring av licensvillkor

Licensgivaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren för avtalet. Ändringen gäller från det datum licensgivaren bestämt.

Ansvarsfrihet

Licensgivaren ansvarar inte för avbrott i driften på grund av faktorer som ligger utanför företagets kontroll.
Detta gäller strömavbrott, fel i modemutrustning, ADSL-anslutningar, telekomanslutningar och liknande. Licensgivaren ansvar inte heller för planerade driftstopp.

Licensgivaren ansvarar inte heller för att tredjepartsprogram som t ex webbläsare, toolbars, antivirusprogram, brandväggar och liknande är korrekt installerade och tillåter trafik mot av licensgivaren hänvisade webbplatser och servrar.

Licensgivaren ansvarar inte för skador (såsom utebliven vinst, driftavbrott, förlust av lagrad information eller annan sakskada eller ekonomisk skada) till följd av användning, på grund av att tjänsten inte kan användas eller på grund av upplysningar från supporten.

Avtalsperiod

Avtalet gäller tillsvidare och börjar löpa den dag tjänsten beställs. Betalning sker i förskott på 3, 6 eller 12 månader.

Uppsägning

Licenstagaren måste kontakta licensgivaren för att avtalet ska upphöra. Avtalet upphör att gälla direkt, dvs, utan uppsägningstid. Observera att utebliven betalning inte räknas som uppsägning. Om licenstagaren väljer att säga upp avtalet nås all data under 90 dagar och kan då t.ex överföras till annat program.

Licensgivaren förbehåller sig rätten att säga upp licensavtalet om licenstagaren inte har tillräckliga kunskaper i datoranvändning, administrationsarbete eller operativsystem. 

  Ett bokföringsprogram med fakturering som går att köra utan allt för djupgående bokföringskunskaper. En alldeles ovanligt trevlig samling supportmänniskor dessutom. Fungerar alldeles utmärkt i Linuxmiljö.

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag har använt detta bokföringsprogram sedan hösten 2014 i min Enskilda firma. Programmet fungerar utmärkt, jag har aldrig upplevt någon störning eller haft problem av något slag. Jag använder Mac. Programmet kan starkt rekommenderas.

  Svara| 
   | | | |::1
plustecken.png

BL eFakturering

Komplettera med BL eFakturering så blir dina fakturor automatiskt bokförda i BL eBokföring.

plustecken.png

Utökad support

Med utökad support får du även svar på dina faktafrågor.

Läs mer/beställ »

Några röster från våra användare:

Programmet har gett mig grundläggande förståelse för hur bokföring fungerar. En favoritfunktion är konteringsguiden, då jag ofta glömmer hur man gör eftersom jag inte bokför så ofta. 

Kristina Roman

Fotograf Kristina Roman

Jag tycker att det internetbaserade bokföringsprogrammet BL Ekonomi fungerar bra. Användarvänligt. Samt en mycket bra support. Är en mycket nöjd kund.

Krister Rask

Krister Rask,
Livräddare i Norr 

Närliggande produkter

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...
Bokföring

Bokföring och bokslut i enskild firma

BOKFÖRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA hjälper dig både att upprätta ett förenklat bokslut och att ...
Bokföring och bokslut i enskild firma

Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG (K2) är en praktisk vägledning för dig som vill upprä...
Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...
Enskild firma

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

* obligatorisk uppgift