Snabbast ut med det nya!

– nyhetstjänst för dig som vill få ut mer av ditt företagande!

BL Info Online är en internet­baserad tjänst för dig som driver före­tag och som vill dra nytta av ökade kun­skaper om före­tags­beskatt­ning och affärs­juri­dik. Vi har samlat allt du behöver på ett ställe – nyheter, djupare fakta och praktiska verktyg. Läs mer »

 • De senaste nyhetsartiklarna
 • Omfattande faktabank
 • Sex av våra viktigaste e-böcker
 • Dokument- och beräkningsmallar

Senaste nytt för företagare

 • Skatteverket ska påverka företagens attityd till skattebetalning

  Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att främja att skattepolicy ses som en hållbarhetsfråga som diskuteras i styrelserummen. Uppdraget, som ska redovisas 30 oktober 2016, ingår i ett tiopunktsprogram för att motverka skatteflykt, unda...

 • Bokföra skattekonto

  Här tittar vi på hur du ska boköra transaktioner med skattekontot i enskild firma respektive aktiebolag. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel . E...

 • Bokföra aktieutdelning

  Aktieutdelning (anläggningstillgång) Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 1940 960 8210 960 Företaget får 960 kr i utdelning [8210] på sina aktier (anläggningstillgång). Pengarna sätts...

 • Bokföra konferens

  Kostnader för externa kurser och konferenser är avdragsgilla om de är motiverade och till nytta i företaget. För en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag kan avdragsrätten mins­kas om den privata nyttan är alltför stor. Gäller det...

 • Bokföra utdelning

  Utdelning på aktier (anläggningstillgång) Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 1940 960 8210 960 Företaget får 960 kr i utdelning [8210] på sina aktier (anläggningstillgång). ...

 • Bokföra påminnelseavgift

  Här tittar vi på hur du bokför påminnelseavgift, både till kund och från leverantör. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel . Påminnelseavgift från...

Få de viktigaste nyheterna

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings, juridik- och personalområdet – och vilka effekter nyheten får för företaget och ägarna.