Snabbast ut med det nya!

– nyhetstjänst för dig som vill få ut mer av ditt företagande!

BL Info Online är en internet­baserad tjänst för dig som driver före­tag och som vill dra nytta av ökade kun­skaper om före­tags­beskatt­ning och affärs­juri­dik. Vi har samlat allt du behöver på ett ställe – nyheter, djupare fakta och praktiska verktyg. Läs mer »

 • De senaste nyhetsartiklarna
 • Omfattande faktabank
 • Sex av våra viktigaste e-böcker
 • Dokument- och beräkningsmallar

Senaste nytt för företagare

 • Starka och självständiga

  Trenden har varit tydlig i många år men förstärkts ytterligare på senare tid – antalet aktörer som kan leverera programvaror, informationstjänster, utbildningstjänster mm till redovisningsbranschen blir allt färre. Uppköp och nedläggningar präglar...

 • Bokföra faktura

  Du skickar en faktura Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 1511 10 000 2611 2 000 3001 8 000 Du skickar en faktura [1511] på 8 000 kr [3001] plus moms ...

 • Bokföra FORA

  Löpande premiebetalningar Under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära ­premier till Fora på [7571]. Dessa betalda premier är avdragsgilla i deklarationen. Den del av premierna som avser pensionsförsäkringspremier ska ingå i underl...

 • Bokföra presentkort

  Försäljning av presentkort Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 1910 1 500 2421 1 500 En kund har betalat 1 500 kr kontant [1910] för ett presentkort i en butik vilket bokför...

 • Bokföra kapitalförsäkring

  Kapitalförsäkringar är enligt inkomstskattelagen en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring. Premier för pensionsförsäkringar är avdrags­gilla inom vissa ramar (skattereglerna för pensionskostnader). Kapitalförsäkringspremier är inte avd...

 • Bokföra preliminärskatt

  För de anställda som har sin huvudsakliga sysselsättning i ditt före­tag, ska du dra skatt efter preliminärskattetabell. Har däremot den anställde inte arbetat hos dig som huvudsaklig sysselsättning utan som sidoinkomst gäller en speciell regel. Du...

Få de viktigaste nyheterna

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings, juridik- och personalområdet – och vilka effekter nyheten får för företaget och ägarna.