Snabbast ut med det nya!

– nyhetstjänst för dig som vill få ut mer av ditt företagande!

BL Info Online är en internet­baserad tjänst för dig som driver före­tag och som vill dra nytta av ökade kun­skaper om före­tags­beskatt­ning och affärs­juri­dik. Vi har samlat allt du behöver på ett ställe – nyheter, djupare fakta och praktiska verktyg. Läs mer »

 • De senaste nyhetsartiklarna
 • Omfattande faktabank
 • Sex av våra viktigaste e-böcker
 • Dokument- och beräkningsmallar

Senaste nytt för företagare

 • Så pensionssparar du efter avdragsförbudet

  Privata pensionsförsäkringar är ju inte längre avdragsgilla, till och med det lilla (nästan symboliska) avdragsgilla beloppet för privat pensionssparande är slopat från årsskiftet. Att fortsätta sätta in pengar som man inte får avdrag för är inget...

 • Så blir prisbasbeloppet 2017

  Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2017 till 44 800 kr vilket är en höjning med 500 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB. Prisbasbeloppet används bland annat för ...

 • Slopat avdrag för representation 2017?

  Avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring föreslås slopad. Undantaget från förbudet är enklare förtäring av mindre värde. Med enklare förtäring av mindre värde menas det som för personal är en ...

 • Räknas Swish som kontant betalning?

  Räknas betalning med Swish som kontant betalning enligt reglerna om certifierade kassaregister? Behöver man ha kassaregister om man inte tar emot kontanter, utan bara tar betalt med Swish eller kort? Svar: Ja, enligt Skatteverket räknas...

 • Köpa ett företag

  Att köpa ett ”begagnat” företag är ett smidigt sätt att snabbt komma igång med en verksamhet. Men samtidigt löper du risken att få en massa ärvda bekymmer och problem på halsen. Du kan nämligen aldrig vara helt säker på vad tidigare ägare haft för ...

 • Bokföra leasing av personbil

  Här tittar vi på hur du ska bokföra leasing av personbil. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel . Debet Kredit Konto Belopp Ko...

Få de viktigaste nyheterna

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings, juridik- och personalområdet – och vilka effekter nyheten får för företaget och ägarna.