Snabbast ut med det nya!

– nyhetstjänst för dig som vill få ut mer av ditt företagande!

BL Info Online är en internet­baserad tjänst för dig som driver före­tag och som vill dra nytta av ökade kun­skaper om före­tags­beskatt­ning och affärs­juri­dik. Vi har samlat allt du behöver på ett ställe – nyheter, djupare fakta och praktiska verktyg. Läs mer »

 • De senaste nyhetsartiklarna
 • Omfattande faktabank
 • Sex av våra viktigaste e-böcker
 • Dokument- och beräkningsmallar

Senaste nytt för företagare

 • Amorteringskrav från 1 juni 2016

  Nu är beslutet fattat som innebär amorteringskrav på nya bolån. Det innebär i huvudsak att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får...

 • Nya regler för ekonomiska föreningar

  Lagen om ekonomiska föreningar moderniseras för att förbättra möjligheterna att driva ett kooperativt företag. Lagen förenklas och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2016. Här går vi igenom ...

 • Varför misstämmer skatteberäkningen?

  I olika sammanhang, bland annat i er information och på Verksamt.se påstås det att skatt och egenavgifter (sammanlagt) på inkomster upp till brytpunkten för enskild firma ligger på ca 40%. Men om jag går in på Skatteverkets hemsida och kör en skatt...

 • Pruta inte på dina tjänster!

  För dig som säljer tjänster är det viktigt att du vågar stå för ditt pris och inte faller till föga för prutningsförsök. Den prutning du accep­terar blir i förlängningen en rabatt på dina tjänster vid fortsatta uppdrag hos kunden. Att stå fast vid ...

 • Smått & gott ur vårproppen

  I vårpropositionen presenterar regeringen det skarpa förslaget till utökade RUT-tjänster. På skattefronten presenteras i övrigt en del förslag som sannolikt kommer att återfinnas i höstens budgetproposition. RUT-tjänster utökas I höstas tog r...

 • Personalliggare i fler branscher?

  Som ett led i sin strategi mot skattefusk och svartarbete har regeringen gett Skatteverket i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med krav på personalliggare kan utvidgas till att även omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kro...

Få de viktigaste nyheterna

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings, juridik- och personalområdet – och vilka effekter nyheten får för företaget och ägarna.