Snabbast ut med det nya!

– nyhetstjänst för dig som vill få ut mer av ditt företagande!

BL Info Online är en internet­baserad tjänst för dig som driver före­tag och som vill dra nytta av ökade kun­skaper om före­tags­beskatt­ning och affärs­juri­dik. Vi har samlat allt du behöver på ett ställe – nyheter, djupare fakta och praktiska verktyg. Läs mer »

 • De senaste nyhetsartiklarna
 • Omfattande faktabank
 • Sex av våra viktigaste e-böcker
 • Dokument- och beräkningsmallar

Senaste nytt för företagare

 • Skattenyheter 2017 – en sammanfattning

  Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och här sammanfattar vi några av skattenyheterna för dig som företagare. Det handlar bland annat om slopat avdrag för representation, fler RUT-tjänster, omsättningsgräns för moms och växa-stöd vid för...

 • Skattekontot – inte längre en lönsam sparform

  Från och med årsskiftet får du 0% i ränta på pengarna som finns på ditt skattekonto. Det är resultatet av den lagändring som träder i kraft vid årsskiftet, som en reaktion på det som dagstidningarna kallat både ”spararnas ränteparadis” och ”ränteb...

 • Direktpension – bra alternativ eller inte?

  Kommentarerna kring direktpension är många – står valet endast mellan att spara pengar i en direktpension eller i en traditionell pensionsförsäkring? Kan man lika gärna låta tillgångarna vara kvar i bolaget? Här ger vi vår syn på olika former av p...

 • Nya utdelnings- och kapitalvinstregler 2018?

  Blir det nya utdelnings- och kapitalvinstregler för alla fåmansföretagare 2018? Ja, detta föreslår 3:12-utredningen i sitt slutliga förslag som presenterades 3 november. Utredningen om översyn av 3:12-reglerna, SOU 2016:75 Ändrad skatte...

 • Senare pension = högre pension?

  Hej Björn Lundén,​ du skriver att det är en myt att du får högre pension om du tar ut pensionen senare. Jag håller inte med. Om man lever lika länge som medelsvensson är det mycket riktigt en myt. Men om man räknar med att leva längre än medelsven...

 • Så pensionssparar du efter avdragsförbudet

  Privata pensionsförsäkringar är ju inte längre avdragsgilla, till och med det lilla (nästan symboliska) avdragsgilla beloppet för privat pensionssparande är slopat från årsskiftet. Att fortsätta sätta in pengar som man inte får avdrag för är inget...

Få de viktigaste nyheterna

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings, juridik- och personalområdet – och vilka effekter nyheten får för företaget och ägarna.