Dyrare med tjänstebil?

Bonus-malus-system

Regeringen har föreslagit ett bonus-malus-system för nya lätta fordon som innebär att bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt. Detta är ett förslag i en promemoria från regeringen som föreslås börja gälla från och med 1 juli 2018.

Förmånsbil

Till följd av förslaget vill regeringen också förändra beräkningen av bilförmånsvärdet. Dessutom vill regeringen att trängselskatt samt väg- bro- och färjeavgifter inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet. Dessa ändringar föreslås träda i kraft redan 1 januari 2018 enligt en promemoria från regeringen.

Vad innebär förslagen?

Det här är ett förslag som för vissa skulle innebära en rejäl förändring av bilförmånsvärdena. Fordonsskatteförändringen skulle innebära att förmånsvärdet ökade med ca 1 000 kr netto per månad på vissa populära modeller.
Förutom detta har vi då den ändrade hanteringen av trängselskatt som kommer att innebära rejält ökade kostnader för de som kör mycket i Stockholm och Göteborg. Resa till och från jobbet i Stockholm under de dyraste perioderna innebär ca 1 400 kr/månad i trängselskatt. Om arbetsgivaren ska betala detta, så blir det alltså skatt på värdet som också ligger till grund för arbetsgivaravgifter. Det blir också viktigt att särskilja hur mycket trängselskatt som hör till privatkörning respektive tjänstekörning, vilket i sig kan leda till ökade kostnader.

Vad händer sen?

Vill du veta vad som händer med förslagen? Följ oss på Twitter eller prova vår nyhetstjänst (formulär längst ned på sidan) för att hålla dig uppdaterad!

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

Sök företagskunskap

Ämnesområden

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!