Juridik– gratis kunskapsbank i juridikfrågor

 • Framtidsfullmakt – påverka din framtid!

  Som ett komplement till vanliga fullmakter, god man och förvaltare kommer framtidsfullmakt att träda in i lagstiftningen från 1 juli 2017. Det innebär att du själv kan välja vem som ska ha fullmakt att sköta dina personliga och ekonomiska ärenden n...

 • Bouppteckning – så gör du

  Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning. Lättanvänd mall Vi har tagit fram en tydlig oc...

 • När kunden inte betalar

  För att öka dina möjligheter att få betalt är det viktigt att du fakturerar så snart som möjligt efter att tjänsten är utförd eller varan levererad. Därefter bör du bevaka fakturan och kontrollera om betalningen kommer in i tid. Om du inte får ...

 • Skriva anställningsavtal

  Är du på gång att anställa någon och behöver hjälp med att skriva ett korrekt anställningsavtal? Här får du tips och information om hur du skriver ett anställningsavtal. Kom ihåg att alltid ta hänsyn till de lagbestämmelser som reglerar förhållande...

 • Varning för bluffakturor – ny lag?

  Nu är det många bluffakturor i omlopp och regeringen vill ha en ny lag för att komma till rätta med problemet. Här redogör vi lite för vad som är aktuellt just nu kring bluffakturor. Varning för bluffakturor Enligt Bolagsverket meddelar fö...

 • Snart dags för anmälan av verklig huvudman

  Som ett steg i bekämpandet av penningtvätt och finansiering av terrorism väntas Riksdagen under våren ta beslut om att alla företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverkets register. Syfte med registret Det nya regis...

 • Bluffakturor och fakturabedrägeri

  Bluffakturor skickas till både företag och privatpersoner och många blir oroliga, särskilt om det kommer hot om inkasso eller betalningsanmärkningar. Det gör att många betalar sina bluffakturor istället för att bestrida dem. Vad är bluffakturor...

 • Gåva av fastighet – undvik skatt

  Gåva av fastighet är framförallt vanligt vid generationsskiften. För fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, som innebär att överlåtelsen antingen ses som en gåva eller köp. Vi går igenom vad som gäller för dig som vill ge bort din fastighet i...

 • Yttre fond (bostadsrätt)

  I denna artikel beskriver vi den yttre fond som förekommer i bostadsrättsföreningar. Den kan även kallas fond för yttre underhåll, underhållsfond, yttre underhållsfond eller yttre reparationsfond. I bostadsrättslagen finns en bestämmelse om att...

 • Myt: ”– Betalningstiden är alltid 30 dagar om inget annat sägs…”

  Nej, det finns ingen lagstadgad krediträtt för köparen. Om parterna inte kommit överens i förväg om när betalningen ska göras är köparen skyldig att betala när säljaren begär det (dock inte förrän köparen fått varan överlämnad). Köparen och säljare...

 • Dröjsmålsränta

  Som säljare har du rätt att ta ut dröjsmålsränta när din fordran på kunden har förfallit till betalning, dvs när kunden är sen med sin betalning. Du bör ta ut dröjsmålsränta av två skäl: för att kompensera dig för den ränteförlust mm som den s...

 • Hämta fler