Juridik– gratis kunskapsbank i juridikfrågor

 • Dags att anmäla verklig huvudman – från 1 september 2017

  Juridiska personer som företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket från och med 1 september 2017 – enligt den nya lagen om registrering av verklig huvudman – som träder ikraft 1 augusti 2017. Totalt berörs ca 800 000 företa...

 • Hårdare tag mot bluffakturor

  Från 1 juli blir det kriminellt redan att skicka en bluffaktura. Straffet kan bli fängelse i upp till 6 år. För att komma till rätta med problemen med bluffakturor har riksdagen beslutat att införa ett nytt brott, grovt fordringsbedrägeri,...

 • Hårdare krav på hantering av personuppgifter

  Om mindre än ett år träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft och den kommer att ställa tuffa krav på alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Vad är GDPR? Dataskyddsförordningen handlar om hanteringen av personup...

 • Framtidsfullmakt – påverka din framtid!

  Som ett komplement till vanliga fullmakter, god man och förvaltare kommer framtidsfullmakt att träda in i lagstiftningen från 1 juli 2017. Det innebär att du själv kan välja vem som ska ha fullmakt att sköta dina personliga och ekonomiska ärenden n...

 • Bouppteckning – så gör du

  Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning. Lättanvänd mall Vi har tagit fram en tydlig oc...

 • När kunden inte betalar

  För att öka dina möjligheter att få betalt är det viktigt att du fakturerar så snart som möjligt efter att tjänsten är utförd eller varan levererad. Därefter bör du bevaka fakturan och kontrollera om betalningen kommer in i tid. Om du inte får ...

 • Skriva anställningsavtal

  Är du på gång att anställa någon och behöver hjälp med att skriva ett korrekt anställningsavtal? Här får du tips och information om hur du skriver ett anställningsavtal. Kom ihåg att alltid ta hänsyn till de lagbestämmelser som reglerar förhållande...

 • Bluffakturor och fakturabedrägeri

  Bluffakturor skickas till både företag och privatpersoner och många blir oroliga, särskilt om det kommer hot om inkasso eller betalningsanmärkningar. Det gör att många betalar sina bluffakturor istället för att bestrida dem. Vad är bluffakturor...

 • Gåva av fastighet – undvik skatt

  Gåva av fastighet är framförallt vanligt vid generationsskiften. För fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, som innebär att överlåtelsen antingen ses som en gåva eller köp. Vi går igenom vad som gäller för dig som vill ge bort din fastighet i...

 • Skatteplanering – vad är egentligen det?

  Uttrycket skatteplanering har en positiv eller negativ klang beroende på i vilket sammanhang det används. Många "affärer" har ju blivit uppmärksammade i media och sätter fokus på frågan om vad skatteplanering egentligen är och vad som är tillåtet r...

 • Vilka avtal måste bevittnas?

  En vanlig fråga från våra kunder är om det avtal de håller på att upprätta måste vara bevittnat av två personer. Det kan handla om en fullmakt, ett arrendeavtal eller något annat. Huvudregeln är dock att parter kan ingå avtal utan att de måste bevi...

 • Hämta fler