Juridik– gratis kunskapsbank i juridikfrågor

 • Varning för bluffakturor – ny lag?

  Nu är det många bluffakturor i omlopp och regeringen vill ha en ny lag för att komma till rätta med problemet. Här redogör vi lite för vad som är aktuellt just nu kring bluffakturor. Varning för bluffakturor Enligt Bolagsverket meddelar fö...

 • Snart dags för anmälan av verklig huvudman

  Som ett steg i bekämpandet av penningtvätt och finansiering av terrorism väntas Riksdagen under våren ta beslut om att alla företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverkets register. Syfte med registret Det nya regis...

 • Bluffakturor och fakturabedrägeri

  Bluffakturor skickas till både företag och privatpersoner och många blir oroliga, särskilt om det kommer hot om inkasso eller betalningsanmärkningar. Det gör att många betalar sina bluffakturor istället för att bestrida dem. Vad är bluffakturor...

 • Gåva av fastighet – undvik skatt

  Gåva av fastighet är framförallt vanligt vid generationsskiften. För fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, som innebär att överlåtelsen antingen ses som en gåva eller köp. Vi går igenom vad som gäller för dig som vill ge bort din fastighet i...

 • Skriva anställningsavtal

  Är du på gång att anställa någon och behöver hjälp med att skriva ett korrekt anställningsavtal? Här får du tips och information om hur du skriver ett anställningsavtal. Kom ihåg att alltid ta hänsyn till de lagbestämmelser som reglerar förhållande...

 • Myt: ”– Betalningstiden är alltid 30 dagar om inget annat sägs…”

  Nej, det finns ingen lagstadgad krediträtt för köparen. Om parterna inte kommit överens i förväg om när betalningen ska göras är köparen skyldig att betala när säljaren begär det (dock inte förrän köparen fått varan överlämnad). Köparen och säljare...

 • Dröjsmålsränta

  Som säljare har du rätt att ta ut dröjsmålsränta när din fordran på kunden har förfallit till betalning, dvs när kunden är sen med sin betalning. Du bör ta ut dröjsmålsränta av två skäl: för att kompensera dig för den ränteförlust mm som den s...

 • Köpa ett företag

  Att köpa ett ”begagnat” företag är ett smidigt sätt att snabbt komma igång med en verksamhet. Men samtidigt löper du risken att få en massa ärvda bekymmer och problem på halsen. Du kan nämligen aldrig vara helt säker på vad tidigare ägare haft för ...

 • Skatteplanering – vad är egentligen det?

  Uttrycket skatteplanering har en positiv eller negativ klang beroende på i vilket sammanhang det används. Många "affärer" har ju blivit uppmärksammade i media och sätter fokus på frågan om vad skatteplanering egentligen är och vad som är tillåtet r...

 • Vilka avtal måste bevittnas?

  En vanlig fråga från våra kunder är om det avtal de håller på att upprätta måste vara bevittnat av två personer. Det kan handla om en fullmakt, ett arrendeavtal eller något annat. Huvudregeln är dock att parter kan ingå avtal utan att de måste bevi...

 • Enkelt bolag – t ex när du vill slippa handelsbolag

  Ett enkelt bolag är när flera fysiska eller juridiska personer gemensamt driver en verksamhet. I ett enkelt bolag ansvarar varje del­ägare bara för sin del av skulderna och äger sin del av tillgångarna. För ingångna avtal ansvarar vanligtvis endast...

 • Hämta fler