Löner och personal

 • Byggbranschen – ett år med personalliggare

  Systemet med elektroniska personalliggare i byggbranschen trädde i kraft 1 januari 2016. Då tiden var knapp för att göra de anpassningar som krävdes, tog Skatteverket fram till 30 juni 2016 inte ut några avgifter vid sina kontrollbesök. Från och me...

 • Anställningsformer – vad gäller?

  Funderar du på att anställa till företaget? Då är det bra att ha koll på vad det finns för olika anställningsformer. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller för de vanligaste anställningsformerna. Tillsvidareanställning (fast anställni...

 • Kontrolluppgift blir månadsuppgift?

  För att effektivisera uppgiftslämnandet från arbetsgivare till olika myndigheter föreslår regeringen att kontrolluppgifter ska lämnas månadsvis. Införandet av det nya systemet föreslås ske stegvis från 1 juli 2018 till 1 januari 2019. Förslag ...

 • Skriva anställningsavtal

  Är du på gång att anställa någon och behöver hjälp med att skriva ett korrekt anställningsavtal? Här får du tips och information om hur du skriver ett anställningsavtal. Kom ihåg att alltid ta hänsyn till de lagbestämmelser som reglerar förhållande...

 • Kostförmån 2017

  Om arbetsgivaren betalar måltider för den anställde uppstår en skattepliktig kostförmån, kostförmånsvärdet bestäms årligen av Skatteverket. Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet. Kostförmån 2017 Skat...

 • Höga sjuklönekostnader

  Har du inte lämnat uppgift om årets sjuklönekostnader är det dags att rapportera dessa i den sista arbetsgivardeklarationen för beskattningsår 2016. Hur mycket kan du få? Om du kan få ersättning för höga sjuklönekostnader och i så fall hur ...

 • Julbord för personal med familj

  Företaget ska bjuda personalen på julbord. Är det ok att bjuda personalens makar/sambor också? Svar: Ja, vid personalfester (högst två avdragsgilla per år) får även de anställdas familjer bjudas med utan att det blir någon skattepliktig förmå...

 • Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

  Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente . Med traktamente menas kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Skattepliktigt eller skattefritt traktamente ...

 • Julgåvor och julfest

  Kring jul är det vanligt att visa kunder och personal uppskattning genom någon form av julgåva och/eller julbord eller julfest. I denna artikel går vi igenom de skatteregler som gäller för julgåvor och julfester. Julgåvor till kunder Represen...

 • Semesterlön i klump?

  Några av våra anställda har funderingar kring sina semesterlöner. Kan vi betala ut semesterlönen i en klump till de som vill? Och kan en anställd som inte anser sig ha råd att ha semester få sin semesterlön utbetald löpande, vid varje löneutbetalni...

 • Bokföra lön

  Här tittar vi på hur du bokför lön till dina anställda. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel . Utbetalning av lön Debet Kredit Kon...

 • Hämta fler