Löner och personal

 • Kostförmån 2017

  Om arbetsgivaren betalar måltider för den anställde uppstår en skattepliktig kostförmån, kostförmånsvärdet bestäms årligen av Skatteverket. Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet. Kostförmån 2017 Skat...

 • Höga sjuklönekostnader

  Har du inte lämnat uppgift om årets sjuklönekostnader är det dags att rapportera dessa i den sista arbetsgivardeklarationen för beskattningsår 2016. Hur mycket kan du få? Om du kan få ersättning för höga sjuklönekostnader och i så fall hur ...

 • Julbord för personal med familj

  Företaget ska bjuda personalen på julbord. Är det ok att bjuda personalens makar/sambor också? Svar: Ja, vid personalfester (högst två avdragsgilla per år) får även de anställdas familjer bjudas med utan att det blir någon skattepliktig förmå...

 • Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

  Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente . Med traktamente menas kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Skattepliktigt eller skattefritt traktamente ...

 • Julgåvor och julfest

  Kring jul är det vanligt att visa kunder och personal uppskattning genom någon form av julgåva och/eller julbord eller julfest. I denna artikel går vi igenom de skatteregler som gäller för julgåvor och julfester. Julgåvor till kunder Represen...

 • Semesterlön i klump?

  Några av våra anställda har funderingar kring sina semesterlöner. Kan vi betala ut semesterlönen i en klump till de som vill? Och kan en anställd som inte anser sig ha råd att ha semester få sin semesterlön utbetald löpande, vid varje löneutbetalni...

 • Bokföra lön

  Här tittar vi på hur du bokför lön till dina anställda. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel . Utbetalning av lön Debet Kredit Kon...

 • Semester och semesterregler!

  Alla företag omfattas av samma semesterregler (semesterlagen), oavsett hur många anställda företaget har och oavsett vilka olika förhållanden som råder på olika arbetsplatser. För många mindre företag kan därför semesterlagens bestämmelser ibland ...

 • Lönesamtal

  Ett lönesamtal är ett samtal mellan den lönesättande chefen och medarbetaren. I många företag är lönesamtalet en regelrätt förhandling (åtminstone det lönesamtal som hålls i samband med lönerevisonen) medan det i andra företag mer har karaktären av...

 • Byta lön mot pension

  Jag undrar hur man bokför ett löneavstående för pension för en anställd i ett aktiebolag? Är det något speciellt som man ska tänka på? Svar: Bruttolöneavdraget kan i samband med lönebokningen bokföras på konto 7018 (i kredit). Om löneavståend...

 • Bilförmån för närstående

  En fåmansföretagare funderar på att låta bolaget leasa en bil men eftersom det är hustrun som kommer att köra bilen, vill han att hon ska beskattas för bilförmånsvärdet. Men det fungerar väl inte? Hon är inte delägare och tar inte ut någon lön. ...

 • Hämta fler