Redovisning – kostnadsfri kunskapsbank

 • Revision – förtroende och framtid

  Den traditionella revisorsrollen står inför förändringar och Revisionsnämnden föreslår olika åtgärder i en promemoria till regeringen. Syftet är en förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisorer och revisionerna. Revisions...

 • Periodiseringsfond i enskild firma

  Många företagare använder sig av avsättning till periodiseringsfond för att skjuta upp skatten, ibland finns en plan med avsättningen och andra gånger är det kanske av slentrian som avsättningen görs. Här skriver vi om hur mycket du får sätta av oc...

 • Varning för bluffakturor – ny lag?

  Nu är det många bluffakturor i omlopp och regeringen vill ha en ny lag för att komma till rätta med problemet. Här redogör vi lite för vad som är aktuellt just nu kring bluffakturor. Varning för bluffakturor Enligt Bolagsverket meddelar fö...

 • Bokföra uttag av varor och andra tillgångar

  Här tittar vi på hur du ska bokföra egna uttag av varor och andra tillgångar. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel . Uttag av varor och andra ...

 • Bokföra förmåner

  I den här artikeln får du en genomgång av hur du bokför förmåner (bilförmån, kostförmån, mm) – med praktiska konteringsexempel. Artikeln vänder sig till dig som enskild näringsidkare. Bilförmån och kostförmån mm I vissa fall finns det spec...

 • Balansräkning

  Balansräkningen är den ena av bokslutets två huvuddelar – den andra är resultaträkningen. Visar företagets ekonomiska ställning Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning vid ett visst tillfälle, vanligtvis sista dagen på räkenskap...

 • Höga sjuklönekostnader

  Har du inte lämnat uppgift om årets sjuklönekostnader är det dags att rapportera dessa i den sista arbetsgivardeklarationen för beskattningsår 2016. Hur mycket kan du få? Om du kan få ersättning för höga sjuklönekostnader och i så fall hur ...

 • Utlägg eller vidarefakturering?

  Inom momsområdet kan det vara knepigt med hanteringen av utlägg och vidarefakturering. I den här artikeln reder vi ut begreppen och ger exempel på när det kan handla om det ena eller andra. Utlägg Utlägg ur momssynpunkt är utgifter som...

 • Nytt K2-regelverk för alla företagsformer

  Bokföringsnämnden har beslutat om nya K2-regler för årsredovisning, som omfattar samtliga företagsformer. Detta regelverk ersätter de nuvarande K2-regelverken för mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar. De viktigaste nyheterna i K2 ...

 • Dubbel bokföring

  Dubbel bokföring är det vanligaste systemet för bokföring i hela västvärlden. Systemet har sina rötter i 1400-talets Italien och innebär att man bokför en affärshändelse i både debet och kredit (med lika stort belopp). Debet och kredit Att fö...

 • Räknas Swish som kontant betalning?

  Räknas betalning med Swish som kontant betalning enligt reglerna om certifierade kassaregister? Behöver man ha kassaregister om man inte tar emot kontanter, utan bara tar betalt med Swish eller kort? Svar: Ja, enligt Skatteverket räknas...

 • Hämta fler