Redovisning – kostnadsfri kunskapsbank

 • Så gör du ett förenklat årsbokslut

  När den löpande bokföringen är upplagd i ett bokföringsprogram sammanställs den till ett antal rapporter. Du kan få fram en kronologisk rapport (brukar kallas dagbok, grundbok eller verifikationslista) och en systematisk rapport (huvudbok, kontokon...

 • Anställdas utlägg – vad gäller som verifikation?

  Bokföringsnämnden (BFN) har kommit med svar på vad som gäller när anställda har betalat något med egna pengar – som exempelvis kontorsmaterial för företagets räkning – vad räknas då som verifikat? Räcker det med ett foto av kvittot eller måste orig...

 • Varför ska jag digitalisera mitt företag?

  Det råder en mycket stark digitaliseringstrend i hela västvärlden. Vissa aktörer var tidigt ute och har redan nått långt, exempelvis e-handeln, bankerna, spelbolagen och Skatteverket. Men i de flesta svenska småföretag är pappersarbete och manuella...

 • Revision – förtroende och framtid

  Den traditionella revisorsrollen står inför förändringar och Revisionsnämnden föreslår olika åtgärder i en promemoria till regeringen. Syftet är en förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisorer och revisionerna. Revisions...

 • Periodiseringsfond i enskild firma

  Många företagare använder sig av avsättning till periodiseringsfond för att skjuta upp skatten, ibland finns en plan med avsättningen och andra gånger är det kanske av slentrian som avsättningen görs. Här skriver vi om hur mycket du får sätta av oc...

 • Varning för bluffakturor – ny lag?

  Nu är det många bluffakturor i omlopp och regeringen vill ha en ny lag för att komma till rätta med problemet. Här redogör vi lite för vad som är aktuellt just nu kring bluffakturor. Varning för bluffakturor Enligt Bolagsverket meddelar fö...

 • Bokföra uttag av varor och andra tillgångar

  Här tittar vi på hur du ska bokföra egna uttag av varor och andra tillgångar. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel . Uttag av varor och andra ...

 • Bokföra förmåner

  I den här artikeln får du en genomgång av hur du bokför förmåner (bilförmån, kostförmån, mm) – med praktiska konteringsexempel. Artikeln vänder sig till dig som enskild näringsidkare. Bilförmån och kostförmån mm I vissa fall finns det spec...

 • Balansräkning

  Balansräkningen är den ena av bokslutets två huvuddelar – den andra är resultaträkningen. Visar företagets ekonomiska ställning Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning vid ett visst tillfälle, vanligtvis sista dagen på räkenskap...

 • Höga sjuklönekostnader

  Har du inte lämnat uppgift om årets sjuklönekostnader är det dags att rapportera dessa i den sista arbetsgivardeklarationen för beskattningsår 2016. Hur mycket kan du få? Om du kan få ersättning för höga sjuklönekostnader och i så fall hur ...

 • Utlägg eller vidarefakturering?

  Inom momsområdet kan det vara knepigt med hanteringen av utlägg och vidarefakturering. I den här artikeln reder vi ut begreppen och ger exempel på när det kan handla om det ena eller andra. Utlägg Utlägg ur momssynpunkt är utgifter som...

 • Hämta fler