Redovisning – kostnadsfri kunskapsbank

 • Höga sjuklönekostnader

  Har du inte lämnat uppgift om årets sjuklönekostnader är det dags att rapportera dessa i den sista arbetsgivardeklarationen för beskattningsår 2016. Hur mycket kan du få? Om du kan få ersättning för höga sjuklönekostnader och i så fall hur ...

 • Utlägg eller vidarefakturering?

  Inom momsområdet kan det vara knepigt med hanteringen av utlägg och vidarefakturering. I den här artikeln reder vi ut begreppen och ger exempel på när det kan handla om det ena eller andra. Utlägg Utlägg ur momssynpunkt är utgifter som...

 • Nytt K2-regelverk för alla företagsformer

  Bokföringsnämnden har beslutat om nya K2-regler för årsredovisning, som omfattar samtliga företagsformer. Detta regelverk ersätter de nuvarande K2-regelverken för mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar. De viktigaste nyheterna i K2 ...

 • Räknas Swish som kontant betalning?

  Räknas betalning med Swish som kontant betalning enligt reglerna om certifierade kassaregister? Behöver man ha kassaregister om man inte tar emot kontanter, utan bara tar betalt med Swish eller kort? Svar: Ja, enligt Skatteverket räknas...

 • Bokföra periodiseringsfond i enskild firma

  Här tittar vi på hur du ska bokföra periodiseringsfond i enskild firma. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel . Du ska inte bokföra avsättningen...

 • Täckningsbidrag (TB)

  Täckningsbidrag (TB) används framförallt som underlag vid produktionsbeslut. Vid kortare produktionsbeslut kan man acceptera projekt som ger om än ett litet positivt täckningsbidrag, men på lite längre sikt gäller det att produktionen anpassas ut...

 • Bokföra FORA

  Löpande premiebetalningar Under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära ­premier till Fora på [7571]. Dessa betalda premier är avdragsgilla i deklarationen. Den del av premierna som avser pensionsförsäkringspremier ska ingå i underl...

 • Bokföra presentkort

  Försäljning av presentkort Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 1910 1 500 2421 1 500 En kund har betalat 1 500 kr kontant [1910] för ett presentkort i en butik vilket bokför...

 • Bokföra kapitalförsäkring

  Kapitalförsäkringar är enligt inkomstskattelagen en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring. Premier för pensionsförsäkringar är avdrags­gilla inom vissa ramar (skattereglerna för pensionskostnader). Kapitalförsäkringspremier är inte avd...

 • Bokföra faktura

  Du skickar en faktura Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 1511 10 000 2611 2 000 3001 8 000 Du skickar en faktura [1511] på 8 000 kr [3001] plus moms ...

 • Bokföra preliminärskatt

  För de anställda som har sin huvudsakliga sysselsättning i ditt före­tag, ska du dra skatt efter preliminärskattetabell. Har däremot den anställde inte arbetat hos dig som huvudsaklig sysselsättning utan som sidoinkomst gäller en speciell regel. Du...

 • Hämta fler