Redovisning – kostnadsfri kunskapsbank

 • Bokföra kurser

  Kostnader för externa kurser och konferenser är avdragsgilla om de är motiverade och till nytta i företaget. För en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag kan avdragsrätten mins­kas om den privata nyttan är alltför stor. Gäller det...

 • Hårdare tag mot bluffakturor

  Från 1 juli blir det kriminellt redan att skicka en bluffaktura. Straffet kan bli fängelse i upp till 6 år. För att komma till rätta med problemen med bluffakturor har riksdagen beslutat att införa ett nytt brott, grovt fordringsbedrägeri,...

 • Dricks – skatt och bokföring

  Under sommaren kommer många frågor kring hanteringen av dricks och det är inte alltid helt enkelt att hålla koll på reglerna. Här går vi kortfattat igenom hanteringen både skatte- och bokföringsmässigt. Dricks är skattepliktig Dricks är en s...

 • Vad är en kassaflödesanalys?

  Vad är egentligen en kassaflödesanalys? En kassaflödesanalys visar företagets in- och utbetalningar under en viss period, oftast räkenskapsåret. Men det kan också vara kvartalsvis eller vid en annan given tidsperiod. Vid beräkning av kassaflöde ...

 • Vad är en reskontra?

  En reskontra fungerar som en databas med t ex kunder, leverantörer eller anställda. I en kundreskontra kan du t ex samla uppgifter om kunderna, obetalda och betalda fakturor, returer, påminnelser, mm. En leverantörsreskontra fungerar på motsvarande...

 • Kontrollbalansräkning

  När ska en kontrollbalansräkning upprättas? När det finns anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man b...

 • Så gör du ett förenklat årsbokslut

  När den löpande bokföringen är upplagd i ett bokföringsprogram sammanställs den till ett antal rapporter. Du kan få fram en kronologisk rapport (brukar kallas dagbok, grundbok eller verifikationslista) och en systematisk rapport (huvudbok, kontokon...

 • Bokföra årets resultat

  Här tittar vi på hur årets resultat ska bokföras i ett aktiebolag respektive en enskild firma. Du kan också ställa frågor och få svar från våra experter i vårt webbforum , med tillgång till korrekta svar dygnet runt! Aktiebolag Så här bok...

 • Vad är eget kapital?

  Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet antyder handlar det om den del av företagets kapital som är företagets egen (den motsvaras alltså inte av skulder). Det egna kapitalet är matematiskt lika med tillgångarna minus sku...

 • Resultaträkningen

  Resultaträkningen är den andra huvuddelen i bokslutet. Tillsammans med balansräkningen utgör resultaträkningen en sammanställning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader från den löpande redovisningen. Resultaträkningens delar Result...

 • Soliditet – vilken nivå är egentligen bra?

  Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Man kan också se det som hur stor andel av företagets tillgångar som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som företagets b...

 • Hämta fler