Skatt

 • Basbeloppen 2017

  De olika basbeloppen påverkar förmånsvärden, beloppsgränser och annat som har betydelse för både företagare och privatpersoner. Det gäller bland annat sjukpenninggrundande inkomst (SGI), pensionsgrundande inkomst (PGI), pensionspoäng, traktamente o...

 • Måltidsrepresentation och momslyft

  Avdraget för måltidsrepresentation är slopat, alltså utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. Det innebär att måltidsutgifter vid t ex personalfester och jubileum mm inte längre är avdragsgilla. Moms får dock lyftas på utgifter...

 • Kostförmån 2017

  Om arbetsgivaren betalar måltider för den anställde uppstår en skattepliktig kostförmån, kostförmånsvärdet bestäms årligen av Skatteverket. Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet. Kostförmån 2017 Skat...

 • ROT – Vad gäller vid årsskiftet?

  Det är inte lätt att veta vad som gäller för ROT-jobb som pågår över årsskiftet. När dessutom ROT-betalningen sker på olika sidor om året kan det kännas ännu krångligare. Vi reder ut vad som gäller för ROT-jobb och ROT-betalningar runt årsskiftet! ...

 • Höga sjuklönekostnader

  Har du inte lämnat uppgift om årets sjuklönekostnader är det dags att rapportera dessa i den sista arbetsgivardeklarationen för beskattningsår 2016. Hur mycket kan du få? Om du kan få ersättning för höga sjuklönekostnader och i så fall hur ...

 • Bäst att ha bilen privat eller i firman?

  Som företagare kan du välja mellan två system för att dra av bilkostnaderna. Om bilen ägs eller hyrs av företaget får företaget dra av alla bilkostnader, både löpande driftskostnader och värde­minsk­ning. Om du då använt bilen för privat körning i ...

 • Representation – avdragsgillt och inte

  Här får du en sammanfattning av skattereglerna vid representation, dvs vad som är avdragsgillt och inte. Representation är ett samlande begrepp på beskattningsområdet för ett antal aktiviteter som görs för att främja företagets verksamhet, ...

 • Julbord för personal med familj

  Företaget ska bjuda personalen på julbord. Är det ok att bjuda personalens makar/sambor också? Svar: Ja, vid personalfester (högst två avdragsgilla per år) får även de anställdas familjer bjudas med utan att det blir någon skattepliktig förmå...

 • Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

  Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente . Med traktamente menas kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Skattepliktigt eller skattefritt traktamente ...

 • Skattenyheter 2017 – en sammanfattning

  Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och här sammanfattar vi några av skattenyheterna för dig som företagare. Det handlar bland annat om slopat avdrag för representation, fler RUT-tjänster, omsättningsgräns för moms och växa-stöd vid för...

 • Skattekontot – inte längre en lönsam sparform

  Från och med årsskiftet får du 0% i ränta på pengarna som finns på ditt skattekonto. Det är resultatet av den lagändring som träder i kraft vid årsskiftet, som en reaktion på det som dagstidningarna kallat både ”spararnas ränteparadis” och ”ränteb...

 • Hämta fler