Skatt

 • Regeringen ändrar 3:12-förslaget

  Regeringen har lagt fram sitt förslag om ändringar i 3:12-reglerna. Enligt regeringen skulle utredningens förslag slå hårt mot de minsta företagens förutsättningar och förslaget har därför justerats av regeringen på flera punkter. De nya reglerna f...

 • Växa-stöd för fler företagsformer

  Växa-stöd för aktiebolag och handelsbolag Sedan årsskiftet kan enskilda näringsidkare få växa-stöd för den först anställde. Nu föreslår Regeringen att växa-stödet även ska gälla handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda (alt...

 • Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

  Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Traktamente – skattefritt och skattepliktigt Trak...

 • Ny chans till tidig skatteåterbäring!

  Är du en av dem som hoppas på att få skatteåterbäring till midsommar? Då kanske du blir extra glad av den här nyheten! Ny chans! Vi har tidigare sagt att du skulle ha en digitala brevlåda senast 1 mars. Nu meddelar Skatteverket att sista dag...

 • Ändrade 3:12-regler – så blir effekterna

  Nu går vi igenom effekterna! Vi har tidigare redogjort för 3:12-utredningens förslag och vi kan nu konstatera att det inte är så dramatiska förändringar som man befarat, men att de knappast är företagarvänliga. Nu har regeringen kommit med ...

 • Periodiseringsfond i enskild firma

  Många företagare använder sig av avsättning till periodiseringsfond för att skjuta upp skatten, ibland finns en plan med avsättningen och andra gånger är det kanske av slentrian som avsättningen görs. Här skriver vi om hur mycket du får sätta av oc...

 • Omsättningsgräns för moms

  1 januari 2017 infördes en omsättningsgräns på 30 000 kr för moms. Beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan alltså välja om man vill redovisa moms eller inte. Nu har Skatteverket meddelat hur omsättningsgränsen sk...

 • Kolla in nyheterna i årets deklaration!

  Det var ovanligt få nyheter under 2016 som påverkar årets deklaration. Inför nästa års deklaration finns redan några saker att ha i åtanke. Bland annat kommer uppräkningen av skiktgränser under inkomstår 2017 innebära att ca 40 000 fler personer må...

 • Detta granskar Skatteverket extra noga 2017

  Nu står det klart vad Skatteverket kommer att kontrollera extra noga i år. Det handlar bland annat om att följa upp reglerna gällande personalliggare i byggbranschen, rot- och rutavdrag och den digitala ekonomin. Rot- och rutavdrag Skatteve...

 • Byggbranschen – ett år med personalliggare

  Systemet med elektroniska personalliggare i byggbranschen trädde i kraft 1 januari 2016. Då tiden var knapp för att göra de anpassningar som krävdes, tog Skatteverket fram till 30 juni 2016 inte ut några avgifter vid sina kontrollbesök. Från och me...

 • Gåva av fastighet – undvik skatt

  Gåva av fastighet är framförallt vanligt vid generationsskiften. För fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, som innebär att överlåtelsen antingen ses som en gåva eller köp. Vi går igenom vad som gäller för dig som vill ge bort din fastighet i...

 • Hämta fler