Lön för mödan

Lön för Mödan samarbetar nu med Björn Lundén Information

Du som är arbetsgivare, företagare, lönesättande chef, personalchef, ekonomichef eller löneansvarig hittar här både aktuella böcker, e-kurser och mallar som är relaterade till HR, personal & lön. Allt för att du ska få praktiskt stöd i ditt arbete.

Böcker

Lön för mödan - Lön för mödan - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5162_Image1

Anställda

ANSTÄLLDA är den perfekta boken för arbetsgivare som vill ha full koll på arbetsrätten, dvs alla regler kring en anställning. Sveriges mest sålda personalhandbok. 50 % sommarrabatt på alla böcker t o m 30 juni

Läs mer »
Lön för mödan - Lön för mödan - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5649_Image1

Semester & sjukfrånvaro

SEMESTER & SJUKFRÅNVARO är en oumbärlig hjälp för alla som arbetar med att hantera knepiga frågor om semester och sjukfrånvaro. 50 % sommarrabatt på alla böcker t o m 30 juni

Läs mer »
Lön för mödan - Lön för mödan - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5427_Image1

Lönehandboken

LÖNEHANDBOKEN är en fantastisk hjälp för dig som arbetar med löneadministration. Du får vägledning i alla vanliga moment och frågeställningar. 50 % sommarrabatt på alla böcker t o m 30 juni

Läs mer »
Lön för mödan - Lön för mödan - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5425_Image1

Lönesättning

LÖNESÄTTNING är en utomordentlig hjälp för dig som sätter löner och genomför lönesamtal. Du får konkret vägledning i allt från arbetsvärdering till prestationsbedömning. 50 % sommarrabatt på alla böcker t o m 30 juni

Läs mer »
Lön för mödan - Lön för mödan - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5658_Image1

Att avsluta en anställning

Reglerna kring uppsägning är komplicerade och misstag kan bli kostsamma. Med boken ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING minimerar du risken för felaktiga uppsägningar. 50 % sommarrabatt på alla böcker t o m 30 juni

Läs mer »
Lön för mödan - Lön för mödan - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5598_Image1

Personlig effektivitet

PERSONLIG EFFEKTIVITET är boken för dig som vill bli så effektiv som möjligt i ditt arbete samtidigt som du undviker stress. 50 % sommarrabatt på alla böcker t o m 30 juni

Läs mer »
Lön för mödan - Lön för mödan - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5610_Image1

Representation

REPRESENTATION beskriver vad som är avdragsgill respektive inte avdragsgill representation och vad du bör tänka på för att inte drabbas av skattemässiga överraskningar. Boken är uppdaterad med de nya regler som gäller från 2017. 50 % sommarrabatt på alla böcker t o m 30 jun...

Läs mer »
Lön för mödan - Lön för mödan - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5621_Image1

Samboboken

SAMBOBOKEN förklarar sambors rättigheter och skyldigheter mot varandra och deras förhållande till fordringsägare. Nyttig läsning för dig som går i sambotankar. 50 % sommarrabatt på alla böcker t o m 30 juni

Läs mer »
Lön för mödan - Lön för mödan - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5654_Image1

Traktamente

TRAKTAMENTE förklarar skattereglerna för företagare och anställda i samband med tjänsteresor, bl a vilka krav som ska vara uppfyllda för skattefritt traktamente. 50 % sommarrabatt på alla böcker t o m 30 juni

Läs mer »
Lön för mödan - Lön för mödan - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5666_Image1

VD-boken

VD-BOKEN är ett bra stöd för varje vd som vill förstå hela det sammanhang en vd verkar i, och som vill fungera i samspelet med ägare, styrelse, ledningsgrupp, fack och anställda. 50 % sommarrabatt på alla böcker t o m 30 juni

Läs mer »