Äganderättsförbehåll

(även ägarförbehåll) ett villkor som förekommer i avtal om avbetalningsköp och som ger säljaren rätt att återta varan om köparen inte sköter sina amorteringar.

Fram till dess att en vara är helt betald får inte köparen sälja varan vidare.

För att en säljare ska kunna ta tillbaka varan i ett avtal med en konsument, krävs det enligt konsumentkreditlagen att kredittagaren släpar efter minst en månad med en betalning som uppgår till minst 1/10 av kreditbeloppet. Är kredittagaren sen med två betalningar ska dessa tillsammans utgöra 1/20 av det ursprungliga kreditbeloppet.

Ingår en näringsidkare ett avbetalningsköp med en annan näringsidkare kan han inte heller återta varan hur som helst, även om det finns ett äganderättsförbehåll i avtalet. Köparen måste enligt lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare vara försenad med betalningen mer än fjorton dagar.

Jfr återtagandeförbehåll.

bygg-ditt-eget-programpaket.png

Företagets ekonomi

FÖRETAGETS EKONOMI är en handbok i företagsekonomi för dig som inte är ekonom men som i ditt arbet...

BL eBokföring

BL e Bokföring är ett lättanvänt bokföringsprogram som passar för alla företagsformer och operati...

Anställda

ANSTÄLLDA är den perfekta boken för arbetsgivare som vill ha full koll på arbetsrätten, dvs alla r...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.