Äganderättsförbehåll

(även ägarförbehåll) ett villkor som förekommer i avtal om avbetalningsköp och som ger säljaren rätt att återta varan om köparen inte sköter sina amorteringar.

Fram till dess att en vara är helt betald får inte köparen sälja varan vidare.

För att en säljare ska kunna ta tillbaka varan i ett avtal med en konsument, krävs det enligt konsumentkreditlagen att kredittagaren släpar efter minst en månad med en betalning som uppgår till minst 1/10 av kreditbeloppet. Är kredittagaren sen med två betalningar ska dessa tillsammans utgöra 1/20 av det ursprungliga kreditbeloppet.

Ingår en näringsidkare ett avbetalningsköp med en annan näringsidkare kan han inte heller återta varan hur som helst, även om det finns ett äganderättsförbehåll i avtalet. Köparen måste enligt lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare vara försenad med betalningen mer än fjorton dagar.

Jfr återtagandeförbehåll.

bygg-ditt-eget-programpaket.png

Företagets ekonomi

FÖRETAGETS EKONOMI är en överlevnadshandbok för icke-ekonomer som i sitt arbete måste förstå grund...

BL eBokföring

BL eBokföring är ett lättanvänt bokföringsprogram som passar för alla företagsformer och operativs...

Anställda

ANSTÄLLDA är den perfekta boken för arbetsgivare som vill ha full koll på arbetsrätten, dvs alla r...

BL Info Online

– få ut mer av ditt företagande

BL Info Online är en internetbaserad informationstjänst för dig som arbetar med skatte-, redovisnings- och personalfrågor eller som driver eget företag. Vi har samlat allt du behöver på ett ställe – nyheter, djupare fakta och praktiska verktyg.