Immateriella anläggningstillgångar

Inom redovisning är en immateriell anläggningstillgång en sådan anläggningstillgång som har ett bestående värde för företaget utan att vara synligt påvisbar. Den kan antingen vara upparbetad av företaget eller inköpt.

Som immateriella anläggningstillgångar räknas exempelvis

goodwill (förvärvad, inte upparbetad)

• utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten

• utgifter för koncessioner (olika typer av tillstånd för verksamheter), patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

• utgifter för hyresrätter och särskilda rättigheter till fast egendom

• utgifter för mönsterskydd, förlagsrätter mm.

Immateriella anläggningstillgångar får tas upp som tillgångar bara om de har ett väsentligt värde för rörelsen under kommande år. Om utgiften inte kan förutses ge intäkter eller kostnadsminskningar under kommande räkenskapsår får den inte tas upp som en tillgång, utan ska kostnadsföras direkt.

Se även anläggningstillgångar.

bygg-ditt-eget-programpaket.png

Företagets ekonomi

FÖRETAGETS EKONOMI är en överlevnadshandbok för icke-ekonomer som i sitt arbete måste förstå grund...

BL eBokföring

BL e Bokföring är ett lättanvänt bokföringsprogram som passar för alla företagsformer och operati...

Anställda

ANSTÄLLDA är den perfekta boken för arbetsgivare som vill ha full koll på arbetsrätten, dvs alla r...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.