Fastställelseintyg

Newsroom - Fastställelseintyg – förklaring och exempel - ctl00_cph1_approvedImg

Vad är ett fastställelseintyg och när måste ett sådant upprättas?

Svar:

Ett fastställelseintyg är ett intyg som visar att årsstämman har fastställt årets balans- och resultaträkning, samt årsstämmans beslut om utdelning. Intyget ska skrivas på den bestyrkta kopia av årsredovisningen som skickas till Bolagsverket, och vara underskrivet av VD eller någon styrelseledamot.

Exempel:
Undertecknad styrelseledamot i Aktiebolaget XX intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 10 juni 201X. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition (förslag beträffande den uppkomna förlusten).

Näsviken 201X-06-10 
Anna Andersson

 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.