Äktenskapsförord, juridiken + lättanvänd mall

Newsroom - Äktenskapsförord, juridiken + lättanvänd mall - ctl00_cph1_approvedImg
Enskild egendom och ­giftorättsgods

Makar kan bestämma att egendom som normalt är giftorättsgods ska vara den ena makens enskilda egendom. Det görs antingen före eller under äktenskapet genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord som man skickar till Skatteverket.

Det går också att omvandla enskild egendom till giftorättsgods genom äktenskapsförord. Det är dock bara egendom som makarna själva har gjort till enskild genom äktenskapsförord som de kan göra om till giftorättsgods. Egendom som är enskild på grund av villkor i testamente eller gåvobrev kan inte göras om till giftorättsgods genom äktenskapsförord, såvida inte testamentet eller gåvobrevet stadgar att detta får göras.

All eller viss egendom

Makarna kan komma överens om att all eller viss egendom som makarna äger ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet kan gälla egendom som redan tillhör en make, ­eller egendom som senare kommer att tillfalla honom eller henne.

Formkrav

Ett äktenskapsförord ska

  • upprättas skriftligen, och
  • undertecknas av båda makarna.

Makarnas namn, yrke och hemvist bör framgå av förordet. Är en make underårig (under 18 år) krävs förmyndarens samtycke. Om förordet avser egendom som omfattas av för­val­tarskap krävs förvaltarens medgivande.

Med en mall för äktenskapsförord riskerar du inte att missa några uppgifter som ska vara med.

Skatteverket registrerar

Äktenskapsförord ska lämnas in till Skatteverket för registrering.

Adressen är: Skatteverket Äktenskapsregistret 871 87 Härnösand.

Ett äktenskapsförord börjar inte gälla förrän det har lämnats in till Skatteverket. Äktenskaps­förord som upprättas före gifter­målet och lämnas in inom en månad från giftermålet gäller dock redan från ­äkten­skapets ingående.

Äktenskapsförordet gäller tills det upphävts ­eller ändrats genom ett nytt äktenskapsförord som inlämnas till Skatteverket. Skatteverket kontrollerar inte om äktenskapsför­ordet är giltigt.

Makarna kan när som helst upphäva eller ändra ett äkten­skaps­förord genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord.

Mall för äktenskapsförord

Här hittar du en mall för äktenskapsförord (99 kr + moms) som hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt avtal.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!