Bifirma och moms

Newsroom - Bifirma och moms – vad ska stå på fakturan? - ctl00_cph1_approvedImg

Ett aktiebolag som har en registrerad bifirma har fått en leverantörsfaktura där enbart namnet på bifirman framgår. Räcker det att bifirman finns med på fakturan för att bolaget ska få lyfta moms?

Svar:

Det finns ingen särskild reglering i momslagen om vilka krav som gäller för namn på faktura om företaget (säljaren/köparen) har en bifirma. Däremot innehåller aktiebolagslagen bestämmelser som innebär att aktiebolagets inregistrerade firma (dvs aktiebolagets namn) måste finnas på fakturor mm. Enligt Skatteverkets uppfattning är det därför inte tillräckligt att bifirman finns på fakturan. En uppgift om den registrerade firman måste finnas med.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!