Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG (K2) är en praktisk vägledning för dig som upprättar årsredovisning för ett aktiebolag enligt K2-reglerna. Denna upplaga är anpassad till de nya K2-reglerna (BFNAR 2016:10).

Av Anette Broberg

2 omdömen (2,5)
Bok
UtgivenJuni 2017
ISBN978-91-7695-058-6
Upplaga6
Antal sidor425

Finns i lager. Levereras normalt inom 5 arbetsdagar.

Fraktfritt. Moms 6% tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).
E-bok Uppdaterad 2017-06-01
ISBN978-91-7695-089-0

Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till e-boken i pdf-format. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.

Moms 25% tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).
Skriv ut

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som visar hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2.

Boken beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras, till exempel avskrivningar, nedskrivningar, reverseringar och periodiseringar. Boken innehåller många praktiska exempel.

Denna upplaga är anpassad till de nya K2-reglerna (BFNAR 2016:10).

Ur innehållet
 • Maskiner och inventarier
 • Byggnader, mark och markanläggningar
 • Avskrivningar
 • Nedskrivningar och uppskrivningar
 • Finansiella tillgångar
 • Periodiseringar
 • Obeskattade reserver
 • Koncernbidrag
 • Aktieägartillskott
 • Avsättningar
 • Uppställningsform för årsredovisningen
 • Tilläggsupplysningar
 • Förvaltningsberättelse
Alltid fri frakt!

Andra böcker för dig:

Aktiebolag

AKTIEBOLAG innehåller allt du som har aktiebolag behöver veta när det gäller skatt, ekonomi och ju...
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2 - ctl00_cph1_tabControll_pg5156_exbookImg
Aktiebolag

Bokföring och bokslut i enskild firma

BOKFÖRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA hjälper dig både att upprätta ett förenklat årsbokslut och a...
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2 - ctl00_cph1_tabControll_pg5595_exbookImg
Bokföring och bokslut i enskild firma

Bokslutsanalys

BOKSLUTSANALYS är boken för dig som vill kunna läsa, förstå och tolka information från bokslut och...
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2 - ctl00_cph1_tabControll_pg5171_exbookImg
Bokslutsanalys

Eget aktiebolag

EGET AKTIEBOLAG är boken för dig som driver eget aktiebolag med enklast möjliga administration. Du...
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2 - ctl00_cph1_tabControll_pg11539_exbookImg
Eget aktiebolag
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2 - ctl00_cph1_tabControll_expdfviewerimg

Klicka på omslaget!

Nytt i upplaga 5:
 • Uppdaterade sifferuppgifter.
 • Nya årsredovisningsexempel med förkortad RR och BR.
Redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag i K2

Bokföringsnämnden har efter kritik från EU-kommissionen beslutat att i K2 ta bort möjligheten att redovisa uppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln.
Läs hela artikeln »

Utrangering av byggnad

För att få göra utrangeringsavdrag för en byggnad måste hela byggnaden ha rivits eller totalförstörts.
Läs hela artikeln  »

Ny rekommendation om kontrollbalansräkning

När en kontrollbalansräkning upprättas är det möjligt att välja en annan redovisningsprincip än den som tillämpas i den ordinarie redovisningen, under förutsättning att de nya principerna ryms inom det regelverk som kan tillämpas i den ordinarie redovisningen.

Ny rekommendation från FAR

FAR har skrivit en ny rekommendation som ska ge vägledning vid upprättandet av en kontrollbalansräkning. Rekommendationen vänder sig till företag som tillämpar K2 eller K3.

Kontrollbalansräkning upprättas vid kapitalbrist

En kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Syftet med att upprätta en kontrollbalansräkning är att klarlägga bolagets ekonomiska ställning för att kunna bedöma förutsättningarna för att driva verksamheten vidare.

Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet motsvarar minst hälften av det registrerade aktiekapitalet behöver styrelsen inte göra någon ytterligare åtgärd. Visar kontrollbalansräkningen att det egna kapitalet understiger halva aktiekapitalet måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma. Om bolagsstämman beslutar att bolaget inte ska gå i likvidation, har aktieägarna åtta månader på sig att återställa det egna kapitalet så att det blir minst lika stort som det registrerade aktiekapitalet. Är det egna kapitalet fortfarande inte återställt ska bolaget gå i likvidation.

Låter styrelsen bli att följa reglerna vid kapitalbrist kan styrelseledamöterna bli ansvariga för de skulder bolaget drar på sig.

Avsteg från ordinarie redovisningsprinciperna

Reglerna för hur en kontrollbalansräkning ska upprättas finns i ABL 25 kap 14 §. När en kontrollbalansräkning upprättas ska först en balansräkning tas fram enligt företagets ordinarie redovisningsprinciper. Värdering sker normalt under förutsättningen om fortsatt drift (going concern). Denna balansräkning ligger till grund för justeringarna i kontrollbalansräkningen.

Redovisningen i en kontrollbalansräkning är mer baserad på försäljningsvärden än på försiktighetsprincipen. Normalt ska justeringarna förbättra ställningen jämfört med den ordinarie balansräkningen. I kontrollbalansräkningen får tillgångar tas upp till ett högre värde och avsättningar och skulder till ett lägre värde om de värderingsprinciper som används är förenliga med god redovisningssed. Grunden för justeringarna ska framgå i en not till kontrollbalansräkningen.

Kontrollbalansräkningen ska undertecknas av minst hälften av styrelsens ledamöter och granskas av utsedd revisor.

Andra redovisningsprinciper

Enligt reglerna i ABL finns det möjlighet att göra avsteg från de redovisningsprinciper som tillämpas i den ordinarie redovisningen under förutsättning att den nya principen ryms inom det regelverk som kan tillämpas för den ordinarie redovisningen. Det innebär att mindre bolag som kan välja mellan K2 och K3 i sin ordinarie redovisning kan välja valfritt regelverk i en kontrollbalansräkning. Större bolag som måste tillämpa K3 i sin ordinarie redovisning måste även tillämpa K3 i en kontrollbalansräkning.

Fler valmöjligheter i K3

Inom K3-regelverket kan man välja redovisningsprinciper i många situationer. K2-regelverket har inte lika många valmöjligheter men det finns en hel del val att göra. Om man exempelvis redovisar intäkter från tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris kan man antingen vinstavräkna arbetena löpande eller när uppdraget är fullgjort.

Måste tillämpas i sin helhet

Det regelverk man har valt vid upprättandet av en kontrollbalansräkning måste tillämpas konsekvent och i sin helhet som om det alltid tillämpats (full retroaktivitet). Det går alltså inte att växla regelverk mellan olika poster i balansräkningen. Ett företag som tillämpar K2 i sin ordinarie redovisning vill kanske tillämpa K3 i kontrollbalansräkningen för att få möjlighet att aktivera egenupparbetade utvecklingsutgifter. Eftersom K3 måste tillämpas i sin helhet kan detta samtidigt innebära att de materiella anläggningstillgångarna värderas lägre på grund av reglerna om komponentavskrivning eller andra nedskrivningsregler i K3.

Inga särskilda övergångsbestämmelser

När en kontrollbalansräkning ska upprättas i ett annat regelverk än i den ordinarie redovisningen behöver man varken ta hänsyn till det särskilda råd som Bokföringsnämnden har gett ut som reglerar under vilka förutsättningar det är förenligt med god redovisningssed att byta mellan K-regelverken, eller till de särskilda övergångsreglerna som gäller första gången ett regelverk ska tillämpas.

FAR:s rekommendation RedR2 Kontrollbalansräkning

  Boken är väldisponerad och klar, men handlar INTE om praktiskt bokslutsarbete i form av avstämning av konton, bokning av moms etc. Att bokslut nämns i titeln fick mig att köpa boken, jag behövde steg-för-steg för det, nu blev det en fördjupning i värdering etc, som i mitt fall är nästa steg.

  Svara| 
   | | | |::1
  pc

  Hej, tack för dina synpunkter. Boken är mer inriktad på själva bokslutsarbetet än det löpande arbetet med avstämning av konton som ska göras löpande under året (bank, momskonton mm). Vi har valt att fokusera på värderingen av posterna i bokslutet och kontering av avskrivningar, lagerförändringar, periodiseringar, obeskattade reserver, mm.

  Svara| 
   | | | |::1

  Instämmer med Mauri. Hade behövt hjälp att fixa detta själv, men det är ju en del procedurer som ska till, inför bokslutet. En steg för steg-manual efterlyses.

  Svara| 
   | | | |::1

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss!

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »