Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag - K3
Ny upplaga på gång!

Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K3

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG (K3) beskriver hur du upprättar en årsredovisning för ett aktiebolag enligt K3-reglerna.

Av Anette Broberg och Claes Eriksson

Inga omdömen satta
Bok
Utgivenkommer april 2018
ISBN978-91-7695-050-0
Upplaga2
Antal sidor499

Ej i lager. Beräknad leverans 2018-04-30. Du kan beställa idag så skickar vi boken så snart vi får den från tryckeriet.

Fraktfritt. Moms 6% tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).
Skriv ut

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K3 är en handbok i hur du upprättar bokslut och årsredovisning enligt de nya
K3-reglerna.

Stort utrymme ägnas även åt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur du ska kontera olika bokslutshändelser.

Inför övergången från ett annat regelverk till K3-reglerna har du stor nytta av bokens kapitel om detta.

Ur innehållet
 • Maskiner och inventarier
 • Byggnader, mark och markanläggning
 • Avskrivningar
 • Nedskrivningar och uppskrivningar
 • Finansiella tillgångar
 • Periodiseringar
 • Obeskattade reserver
 • Koncernbidrag
 • Aktieägartillskott
 • Avsättningar
 • SRF:s mall för K3-årsredovisning
 • Tilläggsupplysningar
 • Förvaltningsberättelse
Alltid fri frakt!

Andra böcker för dig:

Aktiebolag

AKTIEBOLAG innehåller allt du som har aktiebolag behöver veta när det gäller skatt, ekonomi och ju...
Förenkla ditt företagande med våra handböcker och e-böcker - Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K3 - ctl00_cph1_tabControll_pg5156_exbookImg
Aktiebolag

Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG (K2) är en praktisk vägledning för dig som upprättar ...
Förenkla ditt företagande med våra handböcker och e-böcker - Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K3 - ctl00_cph1_tabControll_pg5160_exbookImg
Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

Fåmansföretag

FÅMANSFÖRETAG visar hur 3:12-reglerna fungerar och hur du som ägare till ett fåmansbolag kan skatt...
Förenkla ditt företagande med våra handböcker och e-böcker - Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K3 - ctl00_cph1_tabControll_pg5361_exbookImg
Fåmansföretag
Förenkla ditt företagande med våra handböcker och e-böcker - Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K3 - ctl00_cph1_tabControll_expdfviewerimg

Klicka på omslaget!

Detta är första upplagan av boken.

Utrangering av byggnad

För att få göra utrangeringsavdrag för en byggnad måste hela byggnaden ha rivits eller totalförstörts.
Läs hela artikeln  »

Ny rekommendation om kontrollbalansräkning

När en kontrollbalansräkning upprättas är det möjligt att välja en annan redovisningsprincip än den som tillämpas i den ordinarie redovisningen, under förutsättning att de nya principerna ryms inom det regelverk som kan tillämpas i den ordinarie redovisningen.

Ny rekommendation från FAR

FAR har skrivit en ny rekommendation som ska ge vägledning vid upprättandet av en kontrollbalansräkning. Rekommendationen vänder sig till företag som tillämpar K2 eller K3.

Kontrollbalansräkning upprättas vid kapitalbrist

En kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Syftet med att upprätta en kontrollbalansräkning är att klarlägga bolagets ekonomiska ställning för att kunna bedöma förutsättningarna för att driva verksamheten vidare.

Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet motsvarar minst hälften av det registrerade aktiekapitalet behöver styrelsen inte göra någon ytterligare åtgärd. Visar kontrollbalansräkningen att det egna kapitalet understiger halva aktiekapitalet måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma. Om bolagsstämman beslutar att bolaget inte ska gå i likvidation, har aktieägarna åtta månader på sig att återställa det egna kapitalet så att det blir minst lika stort som det registrerade aktiekapitalet. Är det egna kapitalet fortfarande inte återställt ska bolaget gå i likvidation.

Låter styrelsen bli att följa reglerna vid kapitalbrist kan styrelseledamöterna bli ansvariga för de skulder bolaget drar på sig.

Avsteg från ordinarie redovisningsprinciperna

Reglerna för hur en kontrollbalansräkning ska upprättas finns i ABL 25 kap 14 §. När en kontrollbalansräkning upprättas ska först en balansräkning tas fram enligt företagets ordinarie redovisningsprinciper. Värdering sker normalt under förutsättningen om fortsatt drift (going concern). Denna balansräkning ligger till grund för justeringarna i kontrollbalansräkningen.

Redovisningen i en kontrollbalansräkning är mer baserad på försäljningsvärden än på försiktighetsprincipen. Normalt ska justeringarna förbättra ställningen jämfört med den ordinarie balansräkningen. I kontrollbalansräkningen får tillgångar tas upp till ett högre värde och avsättningar och skulder till ett lägre värde om de värderingsprinciper som används är förenliga med god redovisningssed. Grunden för justeringarna ska framgå i en not till kontrollbalansräkningen.

Kontrollbalansräkningen ska undertecknas av minst hälften av styrelsens ledamöter och granskas av utsedd revisor.

Andra redovisningsprinciper

Enligt reglerna i ABL finns det möjlighet att göra avsteg från de redovisningsprinciper som tillämpas i den ordinarie redovisningen under förutsättning att den nya principen ryms inom det regelverk som kan tillämpas för den ordinarie redovisningen. Det innebär att mindre bolag som kan välja mellan K2 och K3 i sin ordinarie redovisning kan välja valfritt regelverk i en kontrollbalansräkning. Större bolag som måste tillämpa K3 i sin ordinarie redovisning måste även tillämpa K3 i en kontrollbalansräkning.

Fler valmöjligheter i K3

Inom K3-regelverket kan man välja redovisningsprinciper i många situationer. K2-regelverket har inte lika många valmöjligheter men det finns en hel del val att göra. Om man exempelvis redovisar intäkter från tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris kan man antingen vinstavräkna arbetena löpande eller när uppdraget är fullgjort.

Måste tillämpas i sin helhet

Det regelverk man har valt vid upprättandet av en kontrollbalansräkning måste tillämpas konsekvent och i sin helhet som om det alltid tillämpats (full retroaktivitet). Det går alltså inte att växla regelverk mellan olika poster i balansräkningen. Ett företag som tillämpar K2 i sin ordinarie redovisning vill kanske tillämpa K3 i kontrollbalansräkningen för att få möjlighet att aktivera egenupparbetade utvecklingsutgifter. Eftersom K3 måste tillämpas i sin helhet kan detta samtidigt innebära att de materiella anläggningstillgångarna värderas lägre på grund av reglerna om komponentavskrivning eller andra nedskrivningsregler i K3.

Inga särskilda övergångsbestämmelser

När en kontrollbalansräkning ska upprättas i ett annat regelverk än i den ordinarie redovisningen behöver man varken ta hänsyn till det särskilda råd som Bokföringsnämnden har gett ut som reglerar under vilka förutsättningar det är förenligt med god redovisningssed att byta mellan K-regelverken, eller till de särskilda övergångsreglerna som gäller första gången ett regelverk ska tillämpas.

FAR:s rekommendation RedR2 Kontrollbalansräkning

  Ring oss!

  Mån-tors 08:30-16:30
  Fredag 08:30-16:00

  0650-541400

  Maila oss!

  Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

  info@blinfo.se

  kontakta-oss-2017-.png

  Kontakta mig

  Namn:* 
  Telefonnummer:* 
  Kontakta mig angående:

  * obligatorisk uppgift