25 % moms vid uthyrning av läkare

Newsroom - 25 % moms vid uthyrning av läkare - ctl00_cph1_approvedImg

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har tidigare fastställt att om ett företag hyr ut vårdpersonal, så tillhandahåller de inte vårdtjänster utan personaluthyrning, vilket innebär 25% moms istället för momsfritt. Med anledning av HFD:s dom har nu Skatteverket kommit med ett ställningstagande i frågan.

Momsfri sjukvård

Innan HFD:s dom ansåg Skatteverket att ett bemanningsföretags tillhandahållande av vårdpersonal omfattas av undantaget för sjukvård, på grund av uttalanden i förarbetena till momslagen. Enligt momsreglerna är sjukvård befriad från moms. Med sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnafödsel. 

Skatteverkets beslut

Skatteverket konstaterar i sitt ställningstagande att i princip all uthyrning av vårdpersonal – oavsett företagsform – är att betrakta som personaluthyrning (25% moms). Det kan möjligen vara vårdtjänster om både uthyraren och köparen driver vårdmottagningar och att uthyrningen primärt inte bottnar i ett vinstsyfte, dvs mycket sällan förekommande.

Skatteverket kommer inte att fatta några beslut på eget initiativ enligt ställningstagandet gällande redovisningsperioder före 1 juli 2019. 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!