Arbetsgivardeklaration på nytt sätt

Newsroom - Arbetsgivardeklaration på nytt sätt - ctl00_cph1_approvedImg

Riksdagen har nu beslutat att arbetsgivare m fl ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket – istället för årliga kontrolluppgifter. Införandet av det nya systemet sker stegvis från 1 juli 2018 till 1 januari 2019, där företag med personalliggare och fler än 15 anställda är först ut.

Syftet med reglerna

Syftet med reglerna är att de uppgifter som nu lämnas av arbetsgivare till olika myndigheter ska bli mer effektiva genom att uppgiftslämnandet samordnas. Risken minskar också för att inkomstrelaterade ersättningar blir fel (t ex sjukpenninggrundande inkomst) eftersom myndigheter kan få tillgång till aktuella uppgifter. När redovisningen sker på individnivå blir det också svårare för arbetsgivare att dölja om personer jobbar svart – vilket gynnar konkurrens på lika villkor bland företagare.

Vilken information ska lämnas?

De uppgifter som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär samma uppgifter som idag lämnas i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter som idag lämnas i kontrolluppgiften ska man dock inte behöva lämna i arbetsgivardeklarationen. Det gäller till exempel uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån med mera.

Redovisningstidpunkten är densamma som idag och arbetsgivardeklarationen kommer precis som idag att kunna lämnas elektroniskt eller på papper.

Årlig kontrolluppgift slopas

Om ersättningar har redovisats månadsvis i arbetsgivardeklarationen behöver inte någon årlig kontrolluppgift lämnas.

Ersättningar som inte är underlag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter behöver inte redovisas i arbetsgivardeklarationen. Om detta gäller alla arbetstagare behöver alltså inte någon arbetsgivardeklaration lämnas, vilket kan bli aktuellt när det gäller till exempel mindre idrottsföreningar. Idrottsföreningar som med dagens regler inte behöver lämna arbetsgivardeklaration kommer alltså inte behöva göra det med de nya reglerna heller. De kommer även fortsättningsvis att lämna kontrolluppgift enbart en gång per år.

Tips!

Oavsett om du är företagare eller anställd har vi löneprogram och böcker som passar dig som arbetar med löneadministration.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »