Avdrag för mobilkostnader i näringsverksamhet

Newsroom - Avdrag för mobilkostnader i näringsverksamhet - ctl00_cph1_approvedImg

Eftersom mobilkostnaderna inte ökade efter starten av den enskilda näringsverksamheten, kan bara ett skäligt, lågt avdrag för mobilkostnaderna medges enligt kammarrätten.

Nystartad näringsverksamhet

Pelle startade en enskild näringsverksamhet under 2012. Han hade sedan tidigare ett fast mobiltelefonabonnemang som han efter företagsstarten bokförde som kostnad i näringsverksamheten med totalt 5 000 kr. Kostnaden var fast och påverkades inte av användningen av telefonen. Abonnemanget användes både privat och i näringsverksamheten.

Pelle ansåg att det var rimligt att få göra avdrag för hela den fasta abonnemangskostnaden eftersom abonnemanget var nödvändigt för näringsverksamheten. Det skulle inte vara rimligt att ha ett kontantkort enbart för företaget.

Endast avdrag för kostnadsökningen

Enligt Skatteverket och förvaltningsrätten kan avdrag för mobiltelefonkostnaderna bara medges till den del kostnaderna ökat i förhållande till när han bara använde telefonen för privat bruk. Skatteverket hade godkänt avdrag med 1 000 kr och förvaltningsrätten ansåg inte att Pelle hade gjort det sannolikt att kostnaderna hade ökat med mer än detta belopp.

Kammarrätten höll med

Även kammarrätten ansåg att Pelle inte hade kunnat göra det sannolikt att kostnaderna för abonnemang och samtal hade ökat med mer än 1 000 kr på grund av näringsverksamheten. Något ytterligare avdrag medgavs därför inte. Pelle fick inte heller lyfta moms på den del som ansågs privat.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!