Bokföra periodiseringsfond i enskild firma

Newsroom - Bokföra periodiseringsfond i enskild firma - ctl00_cph1_approvedImg

Här tittar vi på hur du ska bokföra periodiseringsfond i enskild firma. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel

Du ska inte bokföra avsättningen till periodiseringsfond, expansionsfond, skogskonto mm, dvs du ska inte minska resultatet i verksamheten med dessa avsättningar. Avsättningen gör du på sidan 2 på NE-blanketten (deklarationsblanketten). I det förenklade årsbok­slutet ska du lämna upplysningar om periodiseringsfond, expan­sions­fond mm (se kapitlet Upplysningar U1–U4). Ett undantag är dock att avsättning till ersättningsfond ska bokföras via resultat­räkningen (se nedan).

För att du ska ha kontroll även över skattemässiga avsättningar finns det möjlighet att bokföra periodiseringsfond och expansionsfond mm under eget kapital. Det är praktiskt att göra det så att du hela tiden har kontroll på hur stora obeskattade (och delbeskattade) intäkter du har.

I och med att du bokför t ex periodiseringsfond på ett konto under eget kapital och även använder ett annat konto under eget kapital som utjämningskonto påverkas inte storleken på det egna kapitalet.

Du använder följande konton vid bokföringen:
2050 Expansionsfond
2060 Ersättningsfond
2070 Insatsemissioner, avbetalningsplan på skog, ­upphovsmannakonto
2080 Periodiseringsfond
2081 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering
2082 Periodiseringsfond vid 2011 års taxering
2083 Periodiseringsfond vid 2012 års taxering
2084 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering
2085 Periodiseringsfond 2013
2086 Periodiseringsfond 2014
2087 Periodiseringsfond 2015
2088 Periodiseringsfond 2016
2089 Periodiseringsfond 2017
2090 Utjämningskonto upplysningar 1–4

Som du ser har konto [2080], Periodiseringsfond, flera underkonton. Du kan alltså välja att bokföra alla periodiseringsfonder på huvudkontot [2080] eller bokföra varje års periodiseringsfonder på sepa­rata konton. Att använda underkonton gör det enklare att hålla reda på när de olika fonderna ska återföras till beskattning. 

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2090 30 000 2088 30 000

Pål har för räkenskapsåret 2016 ett skattemässigt resultat på 100 000 kr före avsättning till ­periodiseringsfond. Han väljer att göra maximal avsättning till periodiseringsfond, dvs han sätter av 30 000 kr (30% av 100 000). Avsättningen gör han inte i det förenklade årbokslutet utan på sidan 2 på NE-blanketten (deklarationsblanketten). Eftersom han vill att det ska framgå av bokföringen att han har periodiseringsfonder bokför han periodiseringsfonden på konto [2088], Periodiseringsfond 2016. Som mot­konto använder han konto [2090], Utjämnings­konto.

I vår bok ENSKILD FIRMA kan du läsa mer om skattereglerna kring periodiseringsfond, expansionsfond, mm.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »