Dyrare med förmånsbil?

Regeringen föreslår ett bonus-malus-system för nya lätta fordon och till följd av detta föreslås även en ändrad beräkning av bilförmånsvärdet och att bla trängselskatt inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet.

Bonus-malus-system

Regeringen har föreslagit ett bonus-malus-system för nya lätta fordon som innebär att bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt. Detta är ett förslag i budgetproppen  som föreslås börja gälla från och med 1 juli 2018.

Förmånsbil

Till följd av förslaget vill regeringen också förändra beräkningen av bilförmånsvärdet. Dessutom vill regeringen att trängselskatt samt väg- bro- och färjeavgifter inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet. Dessa ändringar föreslås träda i kraft redan 1 januari 2018.

Vad innebär förslagen?

Förslaget om bonus-malus förväntas leda till att fler väljer bilar som är miljöanpassade, det blir helt enkelt dyrare att välja fordon som ger högre klimatpåverkan.
Förutom detta har vi bland annat den ändrade hanteringen av trängselskatt som kommer att innebära rejält ökade kostnader för de som kör mycket i Stockholm och Göteborg.

För den som dagligen reser till och från jobbet i Stockholm och uppnår maxbeloppet på 105 kr per dag i trängselskatt, innebär det förmånsbeskattning för samma summa när arbetsgivaren betalar trängselskatt. Det innebär en ökad beskattning för den anställde med ca 7 500 kr till 25 000 kr (beroende på skattenivå) per år för trängselavgifter som tidigare ingått i förmånsvärdet.

Det blir också viktigt att särskilja hur mycket trängselskatt som hör till privatkörning respektive tjänstekörning, vilket i sig kan leda till ökade kostnader.

Vad händer sen?

Vill du veta vad som händer med förslagen? Följ oss på Twitter eller prova vår nyhetstjänst för att hålla dig uppdaterad!

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!