Fler ska våga starta företag

Newsroom - Fler ska våga starta företag! - ctl00_cph1_approvedImg

De som driver aktiebolag ska omfattas av reglerna om uppbyggnadsskede för att få bättre trygghet. Dessutom ser regeringen gärna att uppbyggnadsskedet ökar till 36 månader från de 24 som gäller idag. Fler ska våga starta företag.

Uppbyggnadsskede  – vad är det nu då...

Idag har enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag särskilda regler för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) under uppbyggnadsskede.
Uppbyggnadsskedet innebär att under tiden som företaget är nystartat – kan företagaren få en SGI som minst motsvarar lönen för ett liknande arbete som anställd. Det generella uppbyggnadsskedet är idag 24 månader. 

För de som driver aktiebolag finns idag inget motsvarande uppbyggnadsskede och eftersom företagarna normalt tar ut mycket liten eller ingen lön alls när de startar företag har de därför ett svagt försäkringsskydd vid föräldraledighet eller sjukdom. 

Fler ska våga starta företag

För att fler ska våga starta företag behöver tryggheten för företagare öka i uppbyggnadsskedet och därför föreslår regeringen att regler om uppbyggnadsskede även ska införas för aktiebolag. Utöver detta föreslås också att tiden för uppbyggnadsskede ska utökas från 24 månader till 36 månader. Tidpunkten för uppbyggnadsskede räknas från den månad då anmälan om registrering för skatter och avgifter har gjorts (eller borde ha gjorts) till Skatteverket. 

Bestämmelserna för aktiebolag gäller oavsett om du köper eller nybildar ett aktiebolag, oavsett vilket så räknas uppbyggnadsskedet från det att bolaget registrerats för skatter och avgifter till Skatteverket. Det innebär att du måste köpa ett rätt ungt bolag för att kunna tillgodogöra dig några månader av bestämmelserna om uppstartsskede.

Övrigt

• Om företagaren ombildar t ex en enskild firma till aktiebolag, dvs byter företagsform och fortsätter driva samma verksamhet räknas tiden i den gamla företagsformen med i uppbyggnadsskedet.
• Förslaget om utökat försäkringsskydd gäller bara aktiebolag, alltså t ex inte ekonomiska föreningar.
• Den som tvingas lägga ned ett nystartat företag och därefter startar ett nytt företag kan få ett nytt uppbyggnadsskede för sitt nya aktiebolag.

Reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2018.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.