Fler slipper revision och sänkt aktiekapital?

Civilutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att göra följande:

  • Återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 25 000 kr.
  • Ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.
  • Verka för att det även fortsättningsvis ska vara en fråga för ett aktiebolags ägare att bestämma könsfördelningen i styrelsen.
  • Inom EU verka för nationellt självbestämmande i fråga om könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser.

Om riksdagen väljer att skicka denna uppmaning till regeringen, så är det inte alls säkert att regeringen väljer att följa uppmaningen.

Noterbart är också att det fanns fyra reservationer, från S, MP och V, där man inte ville skicka denna uppmaning till regeringen.

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!