Föreningar

 • Votering

  Om en mötesdeltagare anser att mötesordföranden hört fel i acklamations­omröstningen (omröstning där deltagarna muntligen meddelar sin ståndpunkt) och därmed fastställt fel yrkande, kan mötesdeltagaren begära votering. Votering sker vanligtvis ...

 • Revision i föreningar

  I de allra flesta ideella föreningar finns det inga lagstadgade bestämmelser om revision. Men 99% av alla föreningar har någon form av revision, som regleras i stadgarna. I den här artikeln läser du om revisorns uppgifter, vem som kan vara revisor,...

 • Inre fond (bostadsrätt)

  Bostadsrättslagen innehåller inga bestämmelser om inre fond. Men en del föreningar har ett system med inre fond (kallas också fond för inre underhåll, inre underhållsfond, inre reparationsfond). Då har man ett antal inre fonder (en för varje lägenh...

 • Styrelsens beslutförhet

  Normalt är styrelsen beslutför, dvs den kan fatta beslut, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Med hela antalet styrelseledamöter menas det antal som ska finnas enligt stadgarna. Har man ett intervall i stadgarna utgår...

 • Bostadsrätt som ersättningsbostad

  En av mina klienter köpte en bostadsrätt under 2014, samtidigt som han försökte sälja sin villa (vilket visade sig svårt). Villan kommer sannolikt att kunna säljas under 2016. Kan bostadsrätten räknas som ersättningsbostad eller finns ingen möjligh...

 • Uteslutning av föreningsmedlem

  En medlem som motarbetar föreningens ändamål kan bli utesluten. Uteslutningen beslutas normalt av föreningsstämman, men även sty­relsen kan av praktiska skäl fatta detta beslut om stadgarna tillåter. Innan en medlem utesluts bör han eller hon f...

 • Här är lagarna som börjar gälla 1 juli

  Den 1 juli 2018 träder ett antal nya lagar i kraft. Här nedan går vi igenom några av de viktigaste för dig som driver företag. S lopad skattefrihet för privat sjuk- och hälsovård Skattefriheten för förmån av privat sjuk- och hälsovård oc...

 • Ny lag om ekonomiska föreningar

  En ny lag som gäller alla ekonomiska föreningar, oavsett bransch eller storlek, trädde i kraft den 1 juli 2018. Många av de nya reglerna gäller även bostadsrättsföreningar. Här nedan kan du läsa om några av de viktigaste förändringarna. Förbud ...

 • Skatteregler vid uthyrning av bostadsrätt

  Här får du en genomgång av skattereglerna vid uthyrning av hela eller en del av en bostadsrätt. Inkomstslaget kapital Om du hyr ut en bostadsrätt som du eller någon närstående bor i eller har för avsikt att bo i (dvs lägenheten räknas som ...

 • Yttre fond (bostadsrätt)

  I denna artikel beskriver vi den yttre fond som förekommer i bostadsrättsföreningar. Den kan även kallas fond för yttre underhåll, underhållsfond, yttre underhållsfond eller yttre reparationsfond. I bostadsrättslagen finns en bestämmelse om att...

 • Idrottsutövning som näringsverksamhet?

  En omdiskuterad fråga är om idrottsutövare kan bedriva sin idrotts­verksamhet som näringsidkare, t ex genom en enskild firma eller ett eget aktiebolag. Kriterier för näringsverksamhet För att en verksamhet skattemässigt ska räknas som närings...

 • Hämta fler