Företagande

 • Immateriella tillgångar ska skyddas

  Många företag har immateriella tillgångar som ska skyddas. Det kan handla om innovationer, varumärket, design eller andra tillgångar. Ofta består ett företags värde till 80 procent eller mer av immateriella tillgångar enligt PRV. Immateriella ti...

 • På agendan 2018?

  Regeringen har flaggat för att man kommer att lägga fram en hel del förslag under 2018 som kan leda till lagändringar. Flera av dem påverkar dig som företagare, och här presenteras de viktigaste. De lagar som är beslutade och som träder i kraft un...

 • Starta aktiebolag? – Passa på före årsskiftet

  Om du står i valet och kvalet att starta aktiebolag eller ombilda till aktiebolag från någon annan företagsform är det en god idé att bestämma sig snart. Som ägare till ett aktiebolag kan du få lågbeskattad utdelning från bolaget, men du får bara t...

 • Kunder som inte hämtar sina saker

  Känns det som att du har ett berg av saker som kunder glömt eller struntat i att hämta? Så ska det naturligtvis inte behöva vara. Här får du koll på reglerna som förklarar vilka rättigheter och skyldigheter du har. Så här säger lagen Lagen är...

 • LEI-kod för värdepappershandel

  Kravet på identifieringskod har funnits på derivatmarknaden sedan 2014 – nu utökas reglerna till att gälla alla typer av värdepapper. Företagare som handlar med värdepapper kommer därför inom kort att behöva en LEI-kod. Vad är en LEI-kod? LEI...

 • Körjournal – viktigare än många tror!

  Körjournaler och företagsbilar är ett nött ämne i landets kammarrätter. Det visar sig många gånger att körjournaler är bristfälliga eller rent av saknas. Det ger i sin tur skattemässiga effekter som inte är önskvärda hos företagsledare. Körjour...

 • Crowdfunding

  Crowdfunding är en finansieringsform som kan vara ett alternativ till andra mer traditionella finansieringsformer. Ofta används crowdfunding i ett uppstartartsskede – men fungerar lika bra när som helst i företagets livscykel. Det viktigaste är att...

 • Marknadsföringstips för kunskapsföretag

  Det har skrivits en hel del om hur just kunskapsföretag ska marknadsföra sig. Det viktigaste tipset är nog att visa att man har stor kunskap inom sitt område och det finns olika sätt att visa det på. Här går vi igenom några sätt att nå ut med sitt ...

 • Lämpad som företagare? – Vi tror det!

  På webbsidor och i böcker, broschyrer mm som handlar om att starta eget går man djupt in i resonemang om vilka personliga egenskaper den idealiska företagaren ska ha. Ofta förekommer ett test där du ska besvara ett antal frågor för att sedan avgöra...

 • Id-handlingar – vad vet du om dem?

  Id-handlingar används för att säkerställa att en person – t ex en kund – är den som den påstår sig vara. Har du en verksamhet som kräver att du utför id-kontroller bör du därför också veta hur du ska kontrollera id-handlingarna. Skatteverket ändrar...

 • Varför ska jag digitalisera mitt företag?

  Det råder en mycket stark digitaliseringstrend i hela västvärlden. Vissa aktörer var tidigt ute och har redan nått långt, exempelvis e-handeln, bankerna, spelbolagen och Skatteverket. Men i de flesta svenska småföretag är pappersarbete och manuella...

 • Hämta fler