Företagande

 • Småföretag är kommunernas enskilt främsta inkomstkälla

  Branschorganisationen Företagarna har i sin rapport Välfärdsskaparna 2019 analyserat hur stor andel av kommunernas skatteintäkter som kommer från småföretag. Småföretag står för 29% av de kommunala skatteintäkterna Företagarnas rapport bygg...

 • Krav på e-faktura vid offentlig upphanding

  Från och med den 1 april 2019 ska leverantörer till offentlig sektor endast skicka elektroniska fakturor. Det nya lagkravet gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter detta datum, även direktupphandlingar. Det är totalt ca 200 000 ...

 • Digitalisera företaget – 6 sätt att ta nästa kliv

  Digitaliseringstrenden är mycket stark i alla delar av samhället och anledningarna till att digitalisera verksamheten är många. I den här artikeln går vi igenom några tjänster och system som du som vill digitalisera företaget kan ha stor nytta av i...

 • Aktieägaravtal

  Ett aktieägaravtal är ett kompanjonavtal för delägarna i ett aktiebolag. Ett annat ord för aktieägaravtal är konsortialavtal, vilket alltså är samma sak. Ibland kallas vissa mer begränsade aktieägaravtal för röstavtal eller röstbindningsav...

 • Små företag kan söka stöd för affärsutveckling

  Små företag som vill växa kan söka finansiering i form av digitaliserings- och internationaliseringscheckar från Tillväxtverket. En bra möjlighet att kunna ta in extern kompetens och stärka företagets konkurrenskraft. Affärsutvecklingscheckar ...

 • Sänkt bolagsskatt

  Bolagsskatten sänks stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%. Detta innebär även att expansionsfondsskatten sänks och att det blir en del övergångsbestämmelser. Bolagsskatten sedan det glada 80-talet Under 80-tal...

 • Entreprenörsansvar i byggbranschen

  Bygg- och anläggningsbranschen går som tåget, men brottas också med utmaningar gällande fusk och kriminalitet. För att komma tillrätta med problemen och försvåra för oseriösa aktörer inom branschen införs ett entreprenörsansvar för lönefordringar. ...

 • Så maxar du utdelningen 2019

  Det är viktigt att ta ut rätt lön ur ett fåmansföretag. Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt egna bolag bestäms av 3:12-reglerna. Inom det så kallade gränsbeloppet är beskattningen 20% – jämfört med tjänstebeskattningen på ca 32–...

 • Rehabiliteringsstöd mot sjukskrivningar

  Sedan den 1 juli 2018 kan man som arbetsgivare ansöka om bidrag hos Försäkringskassan för åtgärder för att förebygga och förkorta sjukskrivningar hos sina anställda. Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Bidraget kallas för arbetsplatsinrik...

 • Skärpta regler gällande frivillig rättelse

  En ny lag gällande frivilliga rättelser började gälla 1 augusti 2018. Reglerna har justerats så att det nu är möjligt att ta ut skattetillägg om någon lämnat fel uppgifter i sin deklaration och sedan rättat de felaktiga uppgifterna på eget initiati...

 • Factoring – så fungerar det

  Factoring betyder att företaget belånar sina kundfordringar hos en bank eller hos ett finansbolag. Man upprättar då ett så kallat faktura­låneavtal. Det förekommer att kundfordringarna säljs (så kallat faktura­köp), men det normala är att ditt före...

 • Hämta fler