Här är lagarna som börjar gälla 1 juli

Newsroom - Här är lagarna som börjar gälla 1 juli - ctl00_cph1_approvedImg

Den 1 juli 2018 träder ett antal nya lagar i kraft. Här nedan går vi igenom några av de viktigaste för dig som driver företag. 

Slopad skattefrihet för privat sjuk- och hälsovård

Skattefriheten för förmån av privat sjuk- och hälsovård och sjukvårdsförsäkringar slopas.

Läs mer här

Arbetsgivardeklaration på nytt sätt

Företag ska börja lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå istället för årliga kontrolluppgifter. Införandet av det nya systemet sker stegvis och företag med personalliggare och fler än 15 anställda är först ut. De branscher som omfattas än så länge är byggföretag, restauranger, frisörer och tvätterier. Från 1 januari 2019 kommer de nya reglerna att gälla samtliga arbetsgivare i Sverige.

Läs mer här

Personalliggare i fler branscher

De nya medlemmarna i personalliggarfamiljen blir fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och skönhetsvård. Dessa ska följa samma regler som gäller för restaurang-, frisör- och tvätteriverksamhet.

Läs mer här

Ny lag om ekonomiska föreningar

En ny lag som gäller alla ekonomiska föreningar, oavsett bransch eller storlek träder i kraft. Många av de nya reglerna kommer även att gälla bostadsrättsföreningar.

Läs mer här

Bilförmån och bonus-malus

Det blir ett bonus-malus-system för nya lätta fordon som innebär att bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt. Till följd av beslutet om bonus-malus förändras också beräkningen av bilförmånsvärdet.

Läs mer här

Vissa lagar börjar gälla 1 augusti

Den 1 augusti träder ytterligare några lagar i kraft. Det införs ett förbättrat och förenklat  försäkringsskydd även för aktiebolag. Regler om uppbyggnadsskede vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst införs, samtidigt som tiden för uppbyggnadsskede utökas från 24 månader till 36 månader.

Reglerna skärps gällande skattetillägg vid frivillig rättelse. För att minska skattefusk och skatteundandragande ska skattetillägg få tas ut om någon lämnat fel uppgifter i sin deklaration och sedan rättat de felaktiga uppgifterna på eget initiativ. 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »