Hur bokför jag slutlig skatt & tillgodoförd debiterad prel skatt?

På skattekontot har vi fått info om "slutlig skatt" samt en post om "tillgodoförd debiterad prel. skatt" och då detta ej fanns med på kontoutdrag jag tog ut innan jag gjorde senaste redovisning & inbetalning har vi nu ett + saldo. Hur ska jag bokföra dessa poster och vilka konton ska jag använda?

Svar:

Den slutliga skatten i ett AB ska bokföras
Konto 2510 (kredit) slutligskatt
Konto 2510 (kredit) tillgodoförd debiterad preliminär skatt
Konto 1630 (debet)

Om det däremot avser Enskild firma bokförs det mot 2012.

Om sedan pengarna betalas ut från skattekontot bokförs det
Konto 1630 (kredit)
Konto du använder där pengarna sätts in ex 1930 (debet)

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!