Ingen moms på prispengar

Newsroom - Ingen moms på prispengar - ctl00_cph1_approvedImg
Ingen moms på prispengar från 1 januari

Från och med 1 januari 2018 är prispengar i samband med idrottstävlingar inte längre momspliktiga. Skatteverket menar att prispengar som villkoras av en idrottsprestation och som därför har ett visst mått av slumpmässighet, inte är en ersättning för någon tjänst som idrottsutövaren utfört. Det betyder att en idrottsutövare som har prispengar som enda inkomst inte anses bedriva ekonomisk verksamhet och får därmed inte heller lyfta moms på sina utgifter.

Omfattar även hästägare

Som idrottsutövare räknas i det här sammanhanget även tävlingshästar inom trav och galopp och därmed påverkas även du som äger trav- eller galopphästar. Är prispengar den enda inkomsten i din verksamhet får du inte lyfta någon moms på utgifterna i din verksamhet från 1 januari 2018. Har du även andra inkomster, från t ex avel eller annan handel med hästar, kan du ha rätt att lyfta hela eller en del av momsen.  

Kan startpengar förändra saken?

Den här utvecklingen välkomnas självfallet inte av travsporten då förlorad rätt till momslyft innebär försämrade villkor i form av en fördyring för hästägarna. För att säkra travhästägares rätt att lyfta moms även efter 1 januari 2018 beslutade Svensk Travsport därför under hösten 2017 att samtliga startande hästar i svenska travlopp från och med 2018 får minst 500 kr i startpeng. På så vis skulle det inte handla om en ersättning kopplad till prestation och heller inte med något mått av slumpmässighet.

Som svar (?) på Svensk Travsports initiativ med startpeng kom Skatteverket med ett nytt ställningstagande. Man skriver att det finns sammanhang där det kan krävas en startpeng för att få tävlande till start (om man läser mellan raderna kan man konstatera att Skatteverket inte anser detta vara fallet inom travsporten). Men Skatteverket menar att startpeng även kan vara en konstlad transaktion i syfte att nå en skattefördel som strider mot bestämmelsens syfte. Då handlar det om förfarandemissbruk och i dessa fall ska transaktionen inte anses ha skett, dvs startpengen hanteras inte som någon omsättning alls.

Detta ställningstagande ska dock, enligt ett meddelande från Skatteverket 10 januari, inte tillämpas förrän en första rättslig prövning av Skatteverkets bedömningar gjorts alternativt senast 30 april 2018. Så intill dess behandlas startpengen som en momspliktig ersättning. 

Travets företrädare har lämnat in en ansökan om förhandsbesked till Skatterättsnämnden, så bollen är i rullning och inom en inte alltför avlägsen framtid får vi veta om startpengen ska hanteras som en momspliktig omsättning eller som en icke-omsättning.

Den "centrala uppbörden" upphör

Från och med mars 2018 redovisar inte längre Svensk Travsport eller Svensk Galopp momsen på prispengar och premier. Momsen på hästkvalbonus, premieloppspremier och startpengar betalas istället ut till ägarna. När det gäller prispengar betalas ingen moms ut, se ovan.

Att hästägarna inte fått momsen utbetald har varit en källa till irritation bland hästägarna. Så lagom till att det inte längre finns så mycket moms kvar att hantera slopas systemet... Om orsaken till att systemet upphör skriver Skatteverket: "... den tidigare s k centrala redovisningen upphör eftersom den skiljer sig från hur man redovisar moms inom andra verksamheter". Det är förvisso sant men så har det varit under alla år sedan 1991 då systemet infördes...

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!