Juridik– gratis kunskapsbank i juridikfrågor

 • Kontrollavgift vid fel betalningsmedel

  Vid ett kontrollköp registrerade restaurangen fel betalningsmedel i kassaregistret och Skatteverket påförde därför en kontrollavgift. Kammarrätten anåg dock att det var orimligt att ta ut kontrollavgift när fel betalningsmedel registrerats på ett k...

 • Kunder som inte hämtar sina saker

  Känns det som att du har ett berg av saker som kunder glömt eller struntat i att hämta? Så ska det naturligtvis inte behöva vara. Här får du koll på reglerna som förklarar vilka rättigheter och skyldigheter du har. Så här säger lagen Lagen är...

 • Ansvarsfrihet

  Ansvarsfrihet är en juridisk term och handlar om godkännande av de ansvarigas verksamhet i vissa associationsformer (företagsformer). Bolagsstämman i ett aktiebolag och föreningsstämman i en ekonomisk förening, ideell förening, bostadsrättsf...

 • Företagskapning – skydda företaget!

  Att få sitt företag kapat är något som oroar många företagare. Vi har tidigare skrivit om fakturabedrägerier och bluffakturor . Nu fortsätter vi med att ge några tips på hur du kan skydda dig mot företagskapning. Kapning av företag Sedan ...

 • Dags att anmäla verklig huvudman – från 1 september 2017

  Företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket från och med 1 september 2017 – enligt den nya lagen om registrering av verklig huvudman. Lagen trädde ikraft 1 augusti 2017 och totalt berörs ca 800 000 företag och föreningar. ...

 • Hårdare tag mot bluffakturor

  Från 1 juli blir det kriminellt redan att skicka en bluffaktura. Straffet kan bli fängelse i upp till 6 år. För att komma till rätta med problemen med bluffakturor har riksdagen beslutat att införa ett nytt brott, grovt fordringsbedrägeri,...

 • Hårdare krav på hantering av personuppgifter

  Om mindre än ett år träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft och den kommer att ställa tuffa krav på alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Vad är GDPR? Dataskyddsförordningen handlar om hanteringen av personup...

 • Framtidsfullmakt – påverka din framtid!

  Som ett komplement till vanliga fullmakter, god man och förvaltare kommer framtidsfullmakt att träda in i lagstiftningen från 1 juli 2017. Det innebär att du själv kan välja vem som ska ha fullmakt att sköta dina personliga och ekonomiska ärenden n...

 • Bouppteckning – så gör du

  Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning. Lättanvänd mall Vi har tagit fram en tydlig oc...

 • När kunden inte betalar

  För att öka dina möjligheter att få betalt är det viktigt att du fakturerar så snart som möjligt efter att tjänsten är utförd eller varan levererad. Därefter bör du bevaka fakturan och kontrollera om betalningen kommer in i tid. Om du inte får ...

 • Skriva anställningsavtal

  Är du på gång att anställa någon och behöver hjälp med att skriva ett korrekt anställningsavtal? Här får du tips och information om hur du skriver ett anställningsavtal. Kom ihåg att alltid ta hänsyn till de lagbestämmelser som reglerar förhållande...

 • Hämta fler