Juridik– gratis kunskapsbank i juridikfrågor

 • Vem ärver företaget?

  Vad händer med företaget vid en bodelning, dödsfall, osv? Inte sällan blir det bråk om arvet efter att en företagare avlidit. Här läser du om reglerna kring företaget och familjerätten och hur du kan undvika problem. Anlita en expert! Känner ...

 • Kom ihåg att anmäla verklig huvudman!

  De företag och föreningar som var registrerade den 1 augusti då lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde i kraft ska anmäla verklig huvudman senast 1 februari 2018. Fram till detta datum är registreringen gratis, sedan kommer det att kosta...

 • Kontrollavgift vid fel betalningsmedel

  Vid ett kontrollköp registrerade restaurangen fel betalningsmedel i kassaregistret och Skatteverket påförde därför en kontrollavgift. Kammarrätten anåg dock att det var orimligt att ta ut kontrollavgift när fel betalningsmedel registrerats på ett k...

 • Samboavtal

  Ett samboavtal innebär att samborna avtalar bort bodelningsreglerna i sambolagen. Samboavtalet går ut på att man vid separation och dödsfall inte ska göra någon bodelning av det gemensamma bohaget och bostaden. Ett samboavtal omfattar antingen...

 • Kunder som inte hämtar sina saker

  Känns det som att du har ett berg av saker som kunder glömt eller struntat i att hämta? Så ska det naturligtvis inte behöva vara. Här får du koll på reglerna som förklarar vilka rättigheter och skyldigheter du har. Så här säger lagen Lagen är...

 • Bouppteckning – så gör du

  Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning. Bouppteckningens funktion En registrerad boupp...

 • När kunden inte betalar

  För att öka dina möjligheter att få betalt är det viktigt att du fakturerar så snart som möjligt efter att tjänsten är utförd eller varan levererad. Därefter bör du bevaka fakturan och kontrollera om betalningen kommer in i tid. Om du inte får ...

 • Gåva av fastighet – undvik skatt

  Gåva av fastighet är framförallt vanligt vid generationsskiften. För fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, som innebär att överlåtelsen antingen ses som en gåva eller köp. Vi går igenom vad som gäller för dig som vill ge bort din fastighet i...

 • Ansvarsfrihet

  Ansvarsfrihet är en juridisk term och handlar om godkännande av de ansvarigas verksamhet i vissa associationsformer (företagsformer). Bolagsstämman i ett aktiebolag och föreningsstämman i en ekonomisk förening, ideell förening, bostadsrättsf...

 • Servitut

  Ett servitut är en form av begränsat nyttjande av en annan fastighet. Servitutet gäller mellan fastigheter , inte mellan fastigheternas ägare. Servitutsavtalet ska upprättas skriftligen, antingen som en frivillig ­överenskommelse eller genom Lan...

 • Företagskapning – skydda företaget!

  Att få sitt företag kapat är något som oroar många företagare. Vi har tidigare skrivit om fakturabedrägerier och bluffakturor . Nu fortsätter vi med att ge några tips på hur du kan skydda dig mot företagskapning. Kapning av företag Sedan ...

 • Hämta fler