Juridik– gratis kunskapsbank i juridikfrågor

 • Företagskapning – så skyddar du dig

  Att få sitt företag kapat är något som oroar många företagare. Vi har tidigare skrivit om fakturabedrägerier och bluffakturor . Nu fortsätter vi med att ge några tips på hur du kan skydda dig mot företagskapning. Kapning av företag Sedan ...

 • Så bestrider du bluffakturor

  Bluffakturor skickas till både företag och privatpersoner och många blir oroliga, särskilt om det kommer hot om inkasso eller betalningsanmärkningar. Det gör att många betalar sina bluffakturor istället för att bestrida dem. Vad är bluffakturor...

 • Entreprenörsansvar i byggbranschen

  Bygg- och anläggningsbranschen går som tåget, men brottas också med utmaningar gällande fusk och kriminalitet. För att komma tillrätta med problemen och försvåra för oseriösa aktörer inom branschen vill regeringen införa ett entreprenörsansvar för ...

 • GDPR – 6 frågor och svar

  Nu har GDPR börjat gälla och många undrar hur deras verksamhet kommer att påverkas. Här har vi besvarat sex vanliga frågor vi fått. GDPR ersätter PUL EU har beslutat om en dataskyddsförordning (GDPR) som gäller behandling av personuppgif...

 • Hårdare krav på hantering av personuppgifter

  Inom kort träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft och den kommer att ställa tuffa krav på alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Vad är GDPR? Dataskyddsförordningen handlar om hanteringen av personuppgifter. G...

 • Anställningsavtal och GDPR

  Krävs det samtycke för att få behandla personuppgifter för anställda? Och får man ha ett generellt samtycke i anställningsavtalet? I den här artikeln går vi igenom vad som gäller enligt GDPR. Samtycke krävs sällan och ska då inte finnas i anstäl...

 • GDPR – Vad är en personuppgift?

  Det pratas mycket om personuppgifter – men vad är egentligen en personuppgift? Här förklarar vi på ett enkelt sätt vad som menas med en personuppgift. Vi tittar också på några vanliga grunder till insamlande av personuppgifter och vilken informati...

 • Fullmakt och generalfullmakt

  En fullmakt innebär att en huvudman (fullmaktsgivare) ger en fullmaktshavare behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för huvudmannens räkning. Personer som normalt inte har rätt att företräda någon annan måste ha en fullmakt från den ...

 • Skriva anställningsavtal

  Är du på gång att anställa någon och behöver hjälp med att skriva ett korrekt anställningsavtal? Här får du tips och information om hur du skriver ett anställningsavtal. Kom ihåg att alltid ta hänsyn till de lagbestämmelser som reglerar förhållande...

 • Gåva mellan makar och sambor

  Här tittar vi på hur en gåva mellan makar respektive sambor ska hanteras för att gälla i förhållande till tredje part (fordringsägare m fl). Gåva mellan makar I princip gäller samma gåvoregler för makar som för alla andra. Det är alltså inte ...

 • Gåva av fastighet – undvik skatt

  Gåva av fastighet är framförallt vanligt vid generationsskiften. För fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, som innebär att överlåtelsen antingen ses som en gåva eller köp. Vi går igenom vad som gäller för dig som vill ge bort din fastighet i...

 • Hämta fler