Kickstarta året med motion!

Newsroom - Kickstarta året med motion! - ctl00_cph1_approvedImg

Vad gäller egentligen när man vill erbjuda personalen skattefri motion? Får man använda personlig tränare? Här reder vi ut grunderna och berättar vilka kriterierna är för att kunna ge de anställda skattefri motion och friskvård.

Motion – perfekt för en nystart!

Som arbetsgivare kan du hjälpa de anställda att komma igång genom att påminna dem om friskvårdsbidraget eller andra motionsförmåner som hjälper dem få en kickstart på det nya året. Normalt ska alla förmåner som personal får till följd av sin anställning beskattas – men det finns vissa undantag – som exempelvis personalvårdsförmåner som motion.

Eftersom reglerna om personalvårdsförmåner (som t ex motion) enbart gäller anställda, får den som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Dessa räknas ju inte som anställda i sina respektive företag. Jobbar du i ditt eget aktiebolag anses du däremot vara anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Motion och friskvård – förutsättningar för skattefrihet

Om erbjudandet uppfyller följande punkter är förmånen skattefri för de anställda:

  1. Erbjudandet måste rikta sig till hela personalen.
  2. Motionen/friskvården ska vara av enklare slag.
  3. Motionen/friskvården ska vara av mindre värde.

Om alla punkter uppfylls behöver företaget inte betala några arbetsgivaravgifter på den skattefria motionen eller friskvården och kostnaden blir avdragsgill som personalkostnad. För personalen blir motionen alltså gratis eftersom det inte görs några skatteavdrag och företaget får avdrag för kostnaden.

Motion till hela personalen

För att det ska vara en skattefri förmån måste erbjudandet om motion rikta sig till hela personalen och inte bara till en liten grupp eller enstaka anställd. Detta är en grundförutsättning för att förmånen ska vara skattefri. Med hela personalen menar man samtliga anställda, oavsett anställningsform. Alltså även visstidsanställda som t ex vikarier ska erbjudas förmånen. Läs om hur friskvårdsbidraget kan proportioneras för dessa. Även uppdragstagare som styrelseledamöter omfattas numer av reglerna om skattefria personalvårdsförmåner.

Motion av enklare slag

För att det ska vara en skattefri förmån måste motionen vara av enklare slag. Det kan t ex vara gymnastik, styrketräning, bowling, aerobics, handboll, bandy, simning. Numer omfattas även personlig träning, liftkort, golf och lektioner inom ridning, segling och sportdykning. Något som fram till 2018 klassats som lyxsporter på grund av krav på dyrare utrustning.  Observera dock att varje enskild lektion eller tillfälle inte får kosta mer än 1 000 kr (ink moms). 

Observera också att även om motionen (t ex ett gymkort) som erbjuds anses vara av enklare slag – kan omgivningarna och kringtjänster göra att det diskvalificeras från ”enklare slag” kriteriet – t ex på grund av att det finns spa och massage att tillgå på gymmet.

Motion av mindre värde

Numer anser Skatteverket att 5 000 kr i friskvårdsbidrag är gränsen för vad som anses vara av mindre värde. Alltså ska du enligt Skatteverket kunna erbjuda ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per person och år att utnyttja för de anställda. 

Enligt Skatteverket ryms ett vanligt årskort på gym fortfarande i definitionen av mindre värde när det gäller förmåner som arbetsgivaren betalar direkt till anläggningen, dvs när det inte är fråga om ett friskvårdsbidrag. Det skulle alltså kunna vara godtagbart att betala mer än 5 000 kr per år och person till ett gym och ändå räknas som mindre värde. Observera dock att det inte får vara fråga om t ex exklusiva anläggningar med spa etc. 

Flera motionskort?

Arbetsgivaren kan erbjuda flera olika motionskort till de anställda utan att det behöver bli en skattepliktig förmån. Detta är under förutsättning att motionskorten var för sig är av enklare slag och tillsammans av mindre värde.


Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »