Kickstarta hösten med motion!

Newsroom - Kickstarta hösten med motion! - ctl00_cph1_approvedImg

Vad gäller egentligen när man vill erbjuda personalen skattefri motion? Får man använda personlig tränare? Här reder vi ut grunderna och berättar vilka kriterierna är för att kunna ge de anställda skattefri motion och friskvård.

Motion – perfekt för en nystart!

Som arbetsgivare kan du hjälpa de anställda att komma igång efter sommaren genom att påminna dem om friskvårdsbidraget eller andra motionsförmåner som hjälper dem få en kickstart på hösten. Normalt ska alla förmåner som personal får till följd av sin anställning beskattas – men det finns vissa undantag – som exempelvis personalvårdsförmåner som motion.

Eftersom reglerna om personalvårdsförmåner (som t ex motion) enbart gäller anställda, får den som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Dessa räknas ju inte som anställda i sina respektive företag. Jobbar du i ditt eget aktiebolag anses du däremot vara anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Motion och friskvård – förutsättningar för skattefrihet

Om erbjudandet uppfyller följande punkter är förmånen skattefri för de anställda:

  1. Erbjudandet måste rikta sig till hela personalen.
  2. Motionen/friskvården ska vara av enklare slag.
  3. Motionen/friskvården ska vara av mindre värde.

Om alla punkter uppfylls behöver företaget inte betala några arbetsgivaravgifter på den skattefria motionen eller friskvården och kostnaden blir avdragsgill som personalkostnad. För personalen blir motionen alltså gratis eftersom det inte görs några skatteavdrag och företaget får avdrag för kostnaden.

Motion till hela personalen

För att det ska vara en skattefri förmån måste erbjudandet om motion rikta sig till hela personalen och inte bara till en liten grupp eller enstaka anställd. Detta är en grundförutsättning för att förmånen ska vara skattefri. Med hela personalen menar man samtliga anställda, oavsett anställningsform. Alltså även visstidsanställda som t ex vikarier ska erbjudas förmånen. Läs om hur friskvårdsbidraget kan proportioneras för dessa. Även uppdragstagare som styrelseledamöter omfattas numer av reglerna om skattefria personalvårdsförmåner.

Motion av enklare slag

För att det ska vara en skattefri förmån måste motionen vara av enklare slag. Det kan t ex vara gymnastik, styrketräning, bowling, aerobics, handboll, bandy, simning. Motion med personlig tränare anses däremot inte vara av enklare slag och kan därför inte erbjudas som en skattefri förmån.

Observera också att även om motionen (t ex ett gymkort) som erbjuds anses vara av enklare slag – kan omgivningarna och kringtjänster göra att det diskvalificeras från ”enklare slag” kriteriet – t ex på grund av att det finns spa och massage att tillgå på gymmet.

Motion av mindre värde

Vad mindre värde egentligen är ändras med tiden och såklart är det även beroende av var i landet man håller till. Ett gymkort i Stockholm kostar sannolikt mer än ett gymkort på landsbygden – är båda av mindre värde då? Ja, det kan vara så eftersom vad som är mindre värde måste bestämmas med hänsyn till marknadspriset på den aktuella orten.

Flera motionskort?

Arbetsgivaren kan erbjuda flera olika motionskort till de anställda utan att det behöver bli en skattepliktig förmån. Detta är under förutsättning att motionskorten var för sig är av enklare slag och tillsammans av mindre värde.

Tips!

Boken Förmåner förser dig med information om alla möjliga slags förmåner.
Vill du hellre veta hur du ska bokföra företagets kostnader? Då ska du kolla in vår Bokföringssupport!

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!