Kolla in nyheterna i årets deklaration

Det var ovanligt få nyheter under 2016 som påverkar årets deklaration. Inför nästa års deklaration finns redan några saker att ha i åtanke. Bland annat kommer uppräkningen av skiktgränser under inkomstår 2017 innebära att ca 40 000 fler personer måste betala statlig inkomstskatt. Beloppsgränsen för resor till och från arbete har höjts till 11 000 kr i år. Ett antal golv för statslåneräntan har införts och skattekontot är inte längre något "skatteparadis". Det vi inte vet är hur 3:12-utredningen kommer sluta, håll koll på vad vi skriver i ämnet så att du kan planera årets löner.

Har du koll på årets deklarationsnyheter?
  1. Skattereduktion för gåvor är slopat. Tidigare har fysiska personer under vissa förutsättningar kunnat få en skattereduktion för gåvor till allmännyttiga ideella föreningar, nu är både reduktionen och rutan på deklarationen borta.
  2. Det fasta avdragsbeloppet för privata pensionsförsäkringar är slopat. Man har tidigare fått avdrag för 12 000 kr per år, detta sänktes för några år sedan till 1 800 kr per år och är nu alltså helt slopat. Personer som saknar pensionsrätt i sin anställning kan dock fortfarande göra allmänt avdrag för eget pensionssparande med högst 35% av sin inkomst från denna anställning. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag får göra avdrag för pensionssparande med högst 35% av inkomsten, dock maximalt 10 prisbasbelopp.
  3. Avdraget för förvaltningsavgifter slopades 2016. Tidigare har du kunnat göra avdrag med upp till 1 000 kr för t ex bankfack, det går alltså inte längre.
  4. Investeraravdraget har EU-anpassats och avdraget får endast göras av oberoende förvärvare.
  5. För den som sålt sin fastighet gäller slopat tak och ändrad beräkning för uppskovsbelopp från 21 juni 2016. Om försäljningen har skett före 1 januari 2017 krävs en begäran till Skatteverket om att få tillämpa de nya bestämmelserna.
  6. NE har fått en ny kryssruta för passiv verksamhet.
  7. K12 är omgjord då lättnadsbeloppet är borttaget.
  8. ROT och RUT redovisas var för sig på inkomstdeklarationen till följd av att beloppsgränserna förändrats.
  9. På ISK och kapitalförsäkring ska schablonavkastningen lägst beräknas till 1,25% av kapitalunderlaget.

I övrigt trappades jobbskatteavdraget av vid höga arbetsinkomster från 50 000 kr per månad. Tjänar du runt 123 000 kr per månad får du inget jobbskatteavdrag alls.

För pensionärer gäller en höjning av det förhöjda grundavdraget och det ger vid en pension på 120 000 kr per år drygt 3 000 kr i skattesänkning. Det förhöjda grundavdraget förstärktes också något för pensionärer med inkomster upp till ca 240 000 kr/år.

Tänk också på att:

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!