Kostförmån 2018

Newsroom - Kostförmån 2018 – aktuella belopp - ctl00_cph1_approvedImg

Om arbetsgivaren betalar måltider för den anställde uppstår en skattepliktig kostförmån, kostförmånsvärdet bestäms årligen av Skatteverket. Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet. 

Kostförmån 2018

Skatteverket har beräknat kostförmånsvärdena för 2018.
De nya beloppen är:

  • Frukost 47 kr 
  • Lunch/middag 94 kr 
  • Helt fri kost 235 kr.

! I vår handbok Förmåner hittar du den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. Finns som tryckt bok och e-bok.

Den anställde betalar - räkna av kostförmånsvärdet

Om den anställde betalar för måltiden, genom nettolöneavdrag eller själv direkt vid inköpet räknas detta av förmånsvärdet. Om arbetsgivaren betalar en del av måltiden och den anställde på så vis får en subventionerad måltid, ska den anställde förmånsbeskattas upp till schablonvärdet.

Lite om kostförmån

Du skattar inte för någon kostförmån vid extern eller intern representation. Frukost på hotell eller måltider på allmänna färdmedel, t ex på flyget, som obligatoriskt ingår i priset beskattas inte heller som förmån.

(Däremot bör du observera att det skattefria traktamentsbeloppet minskar även om det inte blir någon beskattning för kostförmån (gäller inte måltid på allmänna transportmedel).)

Tips!

Läs om traktamente 2018.

Läsa mer

Vill du veta mer rekommenderar vi vår handbok Förmåner . Där hittar du den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. Finns som tryckt bok och e-bok.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »