Make följer med på tjänsteresa

Newsroom - Make följer med på tjänsteresa - ctl00_cph1_approvedImg

En av våra anställda ska åka på en tjänsteresa och den anställdes make ska få följa med (privat). Uppkommer en skattepliktig förmån för den anställde för någon del av hotellrummet som vi som arbetsgivare betalar?

Svar:

Ja, vanligtvis motsvaras förmånen av arbetsgivarens merkostnader för makens deltagande (t.ex. färdbiljett, logi och mat). Detta framgår av rättspraxis (RÅ 1988 ref. 30 II).
Framgår inte detta tydligt är Skatteverkets uppfattning att förmånen bör värderas till 25% av kostnaden för hotellrummet. Detta är vad som inom det statliga avtalsområdet anses vara privat, och enligt Skatteverket bör samma procentsats gälla för alla arbetsgivare. Det är den anställde som beskattas för den indirekta förmånen.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!