Nya lagar 2018

Newsroom - Nya lagar 2018 – så påverkas du - ctl00_cph1_approvedImg

Skatten för pensionärer blir lägre och växa-stöd blir verklighet för både aktiebolag och handelsbolag. Utöver detta har riksdagen också tagit beslut om bland annat höjd SINK och ett bonus-malus-system för bilar.

Mer i fickan för pensionärer

En glädjande nyhet för alla med åldern inne är att det blir en höjning av det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Det innebär att alla med en fastställd inkomst mellan 123 700 och 416 300 kr får höjt grundavdrag och därmed sänkt skatt med upp till ca 5 000 kr per år. Ändringen innebär att den nuvarande skillnaden i beskattningen för pensionärer jämfört med löntagare (under 65 år) tas bort för inkomster i detta skikt. Den största skattesänkningen får pensionärer med en årsinkomst på ca 202 000 kr.

Reglerna gäller från 1 januari och planen är att skatten för pensionärer ska sänkas ytterligare och att skillnaden i beskattning av löneinkomster och pension ska vara helt borttagen till 2020.

Sjuk- och aktivitetsersättning

För personer med sjuk- eller aktivitetsersättning blir det en skattereduktion på ersättningar upp till ca 115 000 kr med 4,5% av kommunalskattesatsen och på den del av ersättningen som överstiger ca 115 000 kr med 2,5% av kommunalskattesatsen. Detta gäller från 1 januari.

Växa-stöd för fler företagsformer

Något som vi fått en del frågor kring är växa-stödet och nu kommer även aktiebolag och handelsbolag att kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer för första gången. Läs mer här.

Redovisning av kontrolluppgifter

Arbetsgivare ska lämna uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag för varje anställd löpande istället för en gång per år. Lagändringen sker stegvis och först ut är företag som omfattas av personalliggare från 1 juli. Nästa steg sker 1 januari 2019.

GDPR

Förordningen som EU har beslutat om gäller behandling av personuppgifter och kommer att ersätta personuppgiftslagen från 25 maj. Läs mer här.

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring

Beskattning av sparande på ISK och i kapitalförsäkring höjs och ändringarna träder i kraft 1 januari.

Bilen och skatten...

Den som håller med bilförmån kan behöva se över valet av framtida bil då det blir en ändrad beräkning av bilförmånsvärdet till följd av beslutet om bonus-malus. Bonus-malus går ut på att bilar med låga koldioxidutsläpp ska få en bonus vid inköpstillfället medan bilar med höga utsläpp får ett straff i form av högre skatt. Läs mer här.

! I vår praktiska uppslagsbok Förmåner hittar du den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. Finns som tryckt bok och e-bok. 

SINK återgår till 25%

Från och med 1 januari 2018 höjs den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta från 20 till 25%. Det innebär en återgång till den skattesats som gällde före 2014. Det här gäller dock inte de som har A-SINK (utomlands bosatta artister m fl) som fortfarande har 15% skatt.

Flygskatt

Riksdagen har beslutat att en flygskatt införs för resor med flygplan som tar fler än tio passagerare.
Skatten är 60 kr–400 kr per passagerare beroende på slutdestination, och ska betalas av flygföretaget. Flygskatt ska dock inte betalas för barn under två år, transit- och transferpassagerare mfl. Reglerna träder i kraft 1 april och beloppen ska varje år omräknas och fastställas av regeringen.

Turguidning med sänkt moms

Momsen på visning av vissa naturområden sänks från 25% till 6%. Reglerna gäller naturområden utanför tätort, nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden. Beslutet innebär att turguiders tjänster, t ex vid vandring, cykling, ridning, skridsko- och skidåkning, fisketurer, paddling och fågelskådning får ett undantag i momslagen som innebär 6% moms från 1 januari.

Slopad reklamskatt

Reklamskatten för annonser i dagspress och andra periodiska publikationer (idag 2,5%) slopas. Slopandet gäller inte annonsblad, kataloger eller program. Reglerna träder i kraft 1 januari.

Skattefria personaloptioner 

Riksdagen har beslutat att skattereglerna för vissa incitamentsprogram ska förbättras. Exempelvis ska förmånsbeskattningen av personaloptioner tas bort och hela vinsten ska beskattas i inkomstslaget kapital. Syftet med de nya reglerna är att underlätta för små, nystartade företag att rekrytera och behålla anställda som behövs för att utveckla företaget. Men för att optionerna ska räknas som personaloptioner krävs det att vissa villkor uppfylls. Reglerna träder i kraft 1 januari.

Hur blev det med de omtalade 3:12-reglerna?

Under hösten 2017 meddelade regeringen att den inte skulle lägga förslag om ändrade 3:12-regler och minskad uppräkning av skiktgränsen för statlig skatt i årets budgetproposition. För många företagare innebär det en lättnad att slippa bl.a. höjd utdelningsskatt från 20 till 25%, vilket var en av de mest omdiskuterade delarna i förslaget.

Läsa mer

I boken Skattenyheter 2018 sammanfattar vi alla de viktigaste beslutade och föreslagna ändringarna för inkomståret 2018 och framåt.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »