Löner och personal

 • Skattefri sjukvård – snart ett minne blott

  Nu står det klart att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård slopas. Den anställde ska förmånsbeskattas för all vård, oavsett om den är offentligt eller privat finansierad. Hälso- och sjukvård från 1 juli 2018 Det finns inga...

 • Anställningsavtal och GDPR

  Krävs det samtycke för att få behandla personuppgifter för anställda? Och får man ha ett generellt samtycke i anställningsavtalet? I samband med GDPR som börjar gälla 25 maj har det skrivits och spekulerats mycket kring detta. Samtycke krävs säl...

 • Förmån av semesterbostad

  Har ditt företag en semesterbostad som anställda har möjlighet att utnyttja? I den här artikeln kan du läsa mer om hur man beräknar förmånsvärdet på semesterbostaden. När en anställd får disponera en semesterbostad till följd av sin anställning ...

 • Entreprenörsansvar i byggbranschen

  Bygg- och anläggningsbranschen går som tåget, men brottas också med utmaningar gällande fusk och kriminalitet. För att komma tillrätta med problemen och försvåra för oseriösa aktörer inom branschen vill regeringen införa ett entreprenörsansvar för ...

 • Bokföra lön

  Här tittar vi på hur du bokför lön till dina anställda. Utbetalning av lön Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 7010 29 500 2710 10 325 2794 300 1930 18 875 ...

 • Semester och semesterregler

  Alla företag omfattas av samma semesterregler (semesterlagen), oavsett hur många anställda företaget har och i vilken bransch företaget verkar. Men för många mindre företag kan semesterlagens bestämmelser ibland verka överdrivet krångliga. Förutom ...

 • Personalliggare i fler branscher

  Nu står det klart att personalliggare blir verklighet i fler branscher. De nya medlemmarna i personalliggarfamiljen blir fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och skönhetsvård. Personalliggare – Skattev...

 • Sommarjobbande ungdomar

  Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar vid skollov? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare. Åldersgräns...

 • Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

  Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Traktamente – skattefritt och skattepliktigt Trak...

 • Karensavdrag mer rättvist?

  Dagens system med karensdag fungerar inte som det var avsett. En karensdag kan bli allt från några minuter kort till flera dagar lång. För att komma tillrätta med detta och göra systemet mer rättvist föreslår regeringen att systemet med karensdag e...

 • Trängselskatt – vad gäller nu?

  Anställda som använder förmånsbil för privata resor och blir påförda trängselskatt eller infrastrukturavgifter ska beskattas för dessa passager. Det finns några olika möjligheter att reglera denna förmån och vi går igenom dem här! Förmån av t...

 • Hämta fler