Löner och personal

 • Dyrare med förmånsbil?

  Regeringen föreslår ett bonus-malus-system för nya lätta fordon och till följd av detta föreslås även en ändrad beräkning av bilförmånsvärdet och att bla trängselskatt inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet. Bonus-malus-system Reger...

 • Växa-stöd för fler företagsformer

  Växa-stödet föreslås utökat till att även omfatta handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda. Sedan tidigare har enskilda näringsidkare rätt till växa-stöd för den först anställde. Intressant för de minsta företagen Det här f...

 • Körjournal – viktigare än många tror!

  Körjournaler och företagsbilar är ett nött ämne i landets kammarrätter. Det visar sig många gånger att körjournaler är bristfälliga eller rent av saknas. Det ger i sin tur skattemässiga effekter som inte är önskvärda hos företagsledare. Körjour...

 • Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

  Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Traktamente – skattefritt och skattepliktigt Trak...

 • Gåva av aktier till anställda

  En anställd som får aktier i skattefri jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare ska använda marknadsvärdet den dag då den anställde kan disponera aktierna som anskaffningsvärde. Gåvor En gåva är något som en mottagare får utan ...

 • Kick-off och konferens

  För att en kick-off (intern konferens, kurs – kärt barn har många namn) ska vara avdragsgill måste den vara till nytta och ekonomiskt motiverad för företaget. Det bör finnas ett utarbetat kursprogram för att inga tvivel ska uppstå om att det inte ä...

 • Kickstarta hösten med motion!

  Vad gäller egentligen när man vill erbjuda personalen skattefri motion? Får man använda personlig tränare? Här reder vi ut grunderna och berättar vilka kriterierna är för att kunna ge de anställda skattefri motion och friskvård. Motion – perfek...

 • Anställdas utlägg – håll koll på underlagen

  I takt med utvecklingen av skanning, mobila appar och andra digitala funktioner har vi fått många frågor om företaget är skyldigt att arkivera det originalkvitto som en anställd får i samband med utlägg för företagets räkning. Tidigare har vi skriv...

 • Växa-stöd – inte för enkla bolag m.fl.

  Skatteverket har kommit fram till att reglerna om växa-stöd inte kan tillämpas för enkla bolag, makar med gemensam verksamhet eller för medhjälpande make. Reglerna är inte heller tillämpliga för assistansberättigade eller huvudmän som inte bedriver...

 • Sommargåva till personalen – Skattefritt?

  Nu när semestern är på ingång får vi frågor kring hur man som arbetsgivare kan belöna sina anställda inför sommaren – är det ok att ge sommargåvor och är det skattefritt för de anställda? Tre sorters skattefria gåvor Det finns tre sorters g...

 • Dricks – skatt och bokföring

  Under sommaren kommer många frågor kring hanteringen av dricks och det är inte alltid helt enkelt att hålla koll på reglerna. Här går vi kortfattat igenom hanteringen både skatte- och bokföringsmässigt. Dricks är skattepliktig Dricks är en s...

 • Hämta fler