Löner och personal

 • Utbetalning av felaktig lön

  Ibland händer det att en anställd får en felaktig utbetalning av sin lön. Vad säger reglerna vid ett sådant tillfälle, har företaget alltid rätt att kräva tillbaka pengar från den anställde? Huvudregel och kvittning Huvudregeln är att felak...

 • Bokföra semesterlöneskuld

  För att resultat-­ och balansräkningen ska ge en rättvisande bild under året bör du boka upp semesterlöneskulden löpande vid varje löneutbetalning. Det gör du enklast genom att de upplupna semester­lönerna kostnads-­ och skuldförs i samband med lön...

 • Kostnaden för en anställd

  Det är naturligtvis fel att gå in i en rekrytering med inställningen att en tilltänkt anställd är en kostnad. Det handlar ju om en potentiell intäkt; en möjlighet att få en hävstångseffekt i den verksamhet du byggt upp. Men lika fullt behöver du gö...

 • Sjukvårdsförsäkring enligt de nya reglerna

  Skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård slopades den 1 juli 2018. Enligt de nya reglerna ska den anställde förmånsbeskattas för all vård, oavsett om den är offentligt eller privat finansierad. Hanteringen av fakturan När man ...

 • GDPR-säkra lönehanteringen – så gör du

  Det har tidigare varit vanligt att skicka ut lönebesked via e-post till anställda. Sedan GDPR trädde i kraft 25 maj i år är det många som undrar om detta är tillåtet eller inte. Enligt kraven i den nya dataskyddsförordningen är det nämligen risk at...

 • Skattefri motion och friskvård

  Vad gäller egentligen när man vill erbjuda personalen skattefri motion? Får man använda personlig tränare? Här reder vi ut grunderna och berättar vilka kriterierna är för att kunna ge de anställda skattefri motion och friskvård. Motion – perfek...

 • Kick-off – avdragsrätt

  För att en kick-off (intern konferens, kurs – kärt barn har många namn) ska vara avdragsgill måste den vara till nytta och ekonomiskt motiverad för företaget. Det bör finnas ett utarbetat kursprogram för att inga tvivel ska uppstå om att det inte ä...

 • Arbetsgivardeklaration på nytt sätt

  Från 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga kontrolluppgifter. Införandet av AGI innebär kraftigt förändrade rutiner för dig som arbetsgivare – bland annat k...

 • Entreprenörsansvar i byggbranschen

  Bygg- och anläggningsbranschen går som tåget, men brottas också med utmaningar gällande fusk och kriminalitet. För att komma tillrätta med problemen och försvåra för oseriösa aktörer inom branschen vill regeringen införa ett entreprenörsansvar för ...

 • Här är lagarna som börjar gälla 1 juli

  Den 1 juli 2018 träder ett antal nya lagar i kraft. Här nedan går vi igenom några av de viktigaste för dig som driver företag. S lopad skattefrihet för privat sjuk- och hälsovård Skattefriheten för förmån av privat sjuk- och hälsovård oc...

 • Dricks – skatt och bokföring

  Under sommaren kommer många frågor kring hanteringen av dricks och det är inte alltid helt enkelt att hålla koll på reglerna. Här går vi kortfattat igenom hanteringen både skatte- och bokföringsmässigt. Dricks är skattepliktig Dricks är en s...

 • Hämta fler