Personalliggare i fler branscher?

Newsroom - Personalliggare i fler branscher? - ctl00_cph1_approvedImg
Krav på personalliggare i fler branscher

Nu har Skatteverket lämnat förslag på hur systemet med krav på personalliggare kan utvidgas, ett uppdrag Skatteverket fick av regeringen under 2016. Skatteverkets förslag innebär att även bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård ska omfattas av reglerna om personalliggare från och med 1 juli 2018.

Svartarbete hindras

Ett krav på personalliggare innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll och har visat sig vara ett effektivt sätt att förebygga svartarbete. Svartarbete innebär dels mindre skatteintäkter, dels snedvriden konkurrens och ofta sämre arbetsförhållanden.

Reglerna om personalliggare

Kravet på personalliggare innebär i korthet att företagaren måste anteckna i en personalliggare vilka som är verksamma på arbetsplatsen och när. Skatteverket får enligt regelverket göra oanmälda besök på arbets­platsen för att stämma av att de som arbetar där finns registrerade i personalliggaren och därefter jämföra uppgifterna i personalliggaren med redovisad utbetald lön.

Personalliggare idag

Sedan tidigare omfattas restaurangbranschen, frisörbranschen, tvätteribranschen och byggbranschen av reglerna om personalliggare. Reglerna för hur personalliggare ska föras varierar lite mellan olika branscher, men innehållet och syftet är detsamma.

Mer om personalliggare

I boken Anställda har vi mer information kring reglerna om personalliggare samt massor av annat du behöver veta som arbetsgivare!


Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!