Programbegrepp

 

 • Automatiserad bokföring

  Automatiserad bokföring förenklar och spar tid för dig som tidigare gjort mycket av bokföringsarbetet manuellt. Du minimerar dessutom risken för fel som beror på den mänskliga faktorn och får tid över till att sköta andra delar av din verksamhet. ...

 • Avstämning

  Med avstämning menas en kontroll på kontonivå att balans- och resultatkontona stämmer innan man lämnar ifrån sig eller arkiverar en balansrapport/balansräkning eller en resultatrapport/resultaträkning för en period. Först när avstämningen ...

 • E-fakturering

  E-fakturering omfattar all hantering av EDI-fakturor (elektroniska fakturor) – både inkommande och utgående, samt import från externa system. Det är en säker och effektiv metod att skicka och ta emot leverantörsfakturor digitalt. Mycket sker per au...

 • Ingående balans

  Med ingående balans (IB) menas de belopp man bokför i början av ett nytt räkenskapsår som ingående saldon på konton för tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder i balansräkningen. Saldona på de olika kontona hämtas från den utgående balan...

 • Kontantfakturering

  Kontantfakturering innebär att ett företag upprättar en faktura och tar betalt direkt vid försäljningstillfället – antingen kontant eller med kort. Något krav på registrering i ett kassaregister finns inte om kontantfakturan uppfyller bokföringslag...

 • Kostnadsställe

  Kostnadsställe, kostnadsslag och kostnadsbärare är begrepp som används i internredovisning och inom produktkalkylering. Skillnader Det är lätt att blanda ihop och förväxla de här snarlika begreppen men i korthet kan skillnaderna förklaras ...

 • Hämta fler