Redovisning

 • Förenklat årsbokslut – så här gör du!

  Förenklat årsbokslut, är det så enkelt som det låter? Här går vi igenom vad det förenklade årsbokslutet består av och ger förslag på arbetsgång för ditt arbete. Förenklat årsbokslut – vem får göra det? Enskilda näringsidkare med en net...

 • Periodiseringsfond i aktiebolag

  Har du hört att periodiseringsfonder är bra? Att du slipper betala skatt? Periodiseringsfonder i aktiebolag kan vara en bra idé, men se till att du har bra skäl till avsättningen. Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här! ...

 • Koll på EBIT och EBIDTA?

  EBIT och EBITDA är båda mått på ett företags rörelseresultat. Nyckeltalen har traditionellt används inom framförallt aktieanalys men när nu regler om ränteavdragsbegränsningar införts har EBITDA blivit ett mått som företagen och företagens rådgivar...

 • 25 % moms vid uthyrning av läkare

  Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har tidigare fastställt att om ett företag hyr ut vårdpersonal, så tillhandahåller de inte vårdtjänster utan personaluthyrning, vilket innebär 25% moms istället för momsfritt. Med anledning av HFD:s dom har nu Ska...

 • Föräldraledighet – vad gäller?

  Vid föräldraledighet får den anställde normalt föräldrapenning från Försäkringskassan, men föräldraledighet innebär ändå en del löneadministration hos arbetsgivaren – något vi förklarar närmare i den här artikeln. Du får även veta mer om de regler ...

 • Krav på e-faktura vid offentlig upphanding

  Leverantörer till offentlig sektor ska endast skicka elektroniska fakturor från och med den 1 april 2019. Det nya lagkravet kommer att gälla för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter detta datum, även direktupphandlingar. Det är totalt c...

 • Bokföra försäljning av presentkort

  Här följer en genomgång av hur man bokför försäljning av presentkort och vad som gäller om de inte blir inlösta. När företaget säljer ett presentkort betraktas det normalt som ett förskott från kund och därmed som en skuld till kunden i bokförin...

 • Aktieutdelning, nyemission och aktieägartillskott- hur bokförs det?

  Här följer några praktiska exempel på bokföring av händelser som kanske inte inträffar så ofta i ett aktiebolag. Aktieutdelning till ägare i fåmansföretag. Aktieutdelning från bolaget ska bokföras då beslut om aktieutdelning är taget, alltså ...

 • Bokföra semesterlöneskuld

  För att resultat-­ och balansräkningen ska ge en rättvisande bild under året bör du boka upp semesterlöneskulden löpande vid varje löneutbetalning. Det gör du enklast genom att de upplupna semester­lönerna kostnads-­ och skuldförs i samband med lön...

 • Felaktigt debiterad moms

  När någon angett ett felaktigt momsbelopp på en faktura eller liknande handling är momsen feldebiterad. Nu har Skatteverket uppdaterat sin rättsliga vägledning om betalningsskyldighet för felaktigt debiterad moms. Felaktig moms Ett exempel ...

 • Sjukvårdsförsäkring enligt de nya reglerna

  Skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård slopades den 1 juli 2018. Enligt de nya reglerna ska den anställde förmånsbeskattas för all vård, oavsett om den är offentligt eller privat finansierad. Hanteringen av fakturan När man ...

 • Hämta fler