Redovisning – kostnadsfri kunskapsbank

 • Spara bokföring

  Hur länge behöver man spara bokföring och bokföringsunderlag? Grundregeln är att all räkenskapsinformation ska arkiveras – normalt i sju år. För skannade fakturor gäller tre år (läs mer om det nedan). Vad räknas som räkenskapsinformation? En ...

 • Höga sjuklönekostnader

  Har du inte lämnat uppgift om årets sjuklönekostnader är det dags att rapportera dessa i den sista arbetsgivardeklarationen för beskattningsår 2017. Hur mycket kan du få? Om du kan få ersättning för höga sjuklönekostnader och i så fall hur ...

 • Huvudregelverket för årsbokslut

  Länge har vi väntat på ett regelverk för alla de som varit hänvisade till gammal normgivning vid upprättande av årsbokslut. Nu har det nya huvudregelverket för de som ska upprätta årsbokslut kommit och när det träder ikraft upphör all gammal normg...

 • Bokföra förmåner

  I den här artikeln får du en genomgång av hur du bokför förmåner (bilförmån, kostförmån, mm) – med praktiska konteringsexempel. Artikeln vänder sig till dig som enskild näringsidkare. Bilförmån och kostförmån mm I vissa fall finns det spec...

 • Soliditet – vilken nivå är egentligen bra?

  Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Man kan också se det som hur stor andel av företagets tillgångar som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som företagets b...

 • Vad är en kassaflödesanalys?

  Vad är egentligen en kassaflödesanalys? En kassaflödesanalys visar företagets in- och utbetalningar under en viss period, oftast räkenskapsåret. Men det kan också vara kvartalsvis eller vid en annan given tidsperiod. Vid beräkning av kassaflöde ...

 • Arkivering digitalt eller på papper – vad gäller?

  Den pågående digitaliseringen inom bland annat redovisningsbranschen aktualiserar frågan om vad som gäller vid arkivering av material. När och hur behöver man spara originalkvitton och när räcker det att spara kvittot digitalt? Arkivering – hur...

 • Balansräkning

  Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen. Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade. Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en result...

 • Inkomstbegrepp

  I vardagligt språk används ord som inkomst, inbetalning och intäkt synonymt. De är helt enkelt olika uttryck för att man fått pengar för någon sak eller prestation. Inom företagsekonomin gör man dock skillnad på de tre begreppen inkomst, inbetal...

 • Bokföra skattekonto

  Här tittar vi på hur du ska boköra transaktioner med skattekontot i enskild firma respektive aktiebolag. Du kan också ställa frågor och få expertsvar i vårt webbforum som är tillgängligt dygnet runt! Enskild firma På ditt skattekonto hos...

 • Periodiseringsfond i enskild firma

  Många företagare använder sig av avsättning till periodiseringsfond för att skjuta upp skatten, ibland finns en plan med avsättningen och andra gånger är det kanske av slentrian som avsättningen görs. Här skriver vi om hur mycket du får sätta av oc...

 • Hämta fler