Redovisning – kostnadsfri kunskapsbank

 • Balansräkning

  Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen. Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade. Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en result...

 • Bokföra faktura

  Du skickar en faktura Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 1511 10 000 2611 2 000 3001 8 000 Du skickar en faktura [1511] på 8 000 kr [3001] plus moms ...

 • Resultaträkningen

  Resultaträkningen är den andra huvuddelen i bokslutet. Tillsammans med balansräkningen utgör resultaträkningen en sammanställning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader från den löpande redovisningen. Resultaträkningens delar Result...

 • Avskrivning

  Avskrivning är ett redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgiften för en tillgång periodiseras , dvs fördelas på så många år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden . Detta gäller förstås bara utgifter för sådant som kommer...

 • Kontrollbalansräkning

  När ska en kontrollbalansräkning upprättas? När det finns anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man b...

 • Arkivering digitalt eller på papper – vad gäller?

  Den pågående digitaliseringen inom bland annat redovisningsbranschen aktualiserar frågan om vad som gäller vid arkivering av material. När och hur behöver man spara originalkvitton och när räcker det att spara kvittot digitalt? Arkivering – hur...

 • Bokföra kurser

  Kostnader för externa kurser och konferenser är avdragsgilla om de är motiverade och till nytta i företaget. För en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag kan avdragsrätten mins­kas om den privata nyttan är alltför stor. Gäller det...

 • Hårdare tag mot bluffakturor

  Från 1 juli blir det kriminellt redan att skicka en bluffaktura. Straffet kan bli fängelse i upp till 6 år. För att komma till rätta med problemen med bluffakturor har riksdagen beslutat att införa ett nytt brott, grovt fordringsbedrägeri,...

 • Dricks – skatt och bokföring

  Under sommaren kommer många frågor kring hanteringen av dricks och det är inte alltid helt enkelt att hålla koll på reglerna. Här går vi kortfattat igenom hanteringen både skatte- och bokföringsmässigt. Dricks är skattepliktig Dricks är en s...

 • Vad är en kassaflödesanalys?

  Vad är egentligen en kassaflödesanalys? En kassaflödesanalys visar företagets in- och utbetalningar under en viss period, oftast räkenskapsåret. Men det kan också vara kvartalsvis eller vid en annan given tidsperiod. Vid beräkning av kassaflöde ...

 • Vad är en reskontra?

  En reskontra fungerar som en databas med t ex kunder, leverantörer eller anställda. I en kundreskontra kan du t ex samla uppgifter om kunderna, obetalda och betalda fakturor, returer, påminnelser, mm. En leverantörsreskontra fungerar på motsvarande...

 • Hämta fler