Redovisning

 • Resultaträkningen

  Resultaträkningen är den andra huvuddelen i bokslutet. Tillsammans med balansräkningen utgör resultaträkningen en sammanställning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader från den löpande redovisningen. Resultaträkningens delar Resu...

 • Avskrivning

  Avskrivning är ett redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgiften för en tillgång periodiseras , dvs fördelas på så många år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden . Detta gäller förstås bara utgifter för sådant som kommer...

 • Balansräkning

  Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen . Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade. Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resu...

 • Bokföra kapitalförsäkring

  Kapitalförsäkringar är enligt inkomstskattelagen en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring. Här går vi igenom konteringen och berättar lite om reglerna. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok...

 • Kontrollbalansräkning

  När ska en kontrollbalansräkning upprättas? När det finns anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man b...

 • Periodiseringsfond i enskild firma

  Många företagare använder sig av avsättning till periodiseringsfond för att skjuta upp skatten, ibland finns en plan med avsättningen och andra gånger är det kanske av slentrian som avsättningen görs. Här skriver vi om hur mycket du får sätta av oc...

 • Vad är eget kapital?

  Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet antyder handlar det om den del av företagets kapital som är företagets egen (den motsvaras alltså inte av skulder). Det egna kapitalet är matematiskt lika med tillgångarna minus sku...

 • Förenklat årsbokslut – så här gör du!

  Förenklat årsbokslut, är det så enkelt som det låter? Här går vi igenom vad det förenklade årsbokslutet består av och ger förslag på arbetsgång för ditt arbete. Förenklat årsbokslut – vem får göra det? Enskilda näringsidkare med en net...

 • Periodisering

  Periodisering är ett begrepp inom redovisning som innebär att inkomster och utgifter fördelas till de perioder de hör till. Endast de utgifter och inkomster som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga inkomster och utgifter hör...

 • Fastställelseintyg

  Ett felaktigt fastställelseintyg är ett vanligt fel i många av de årsredovisningar som Bolagsverket får in. Ett korrekt fastställelseintyg ska: vara i original vara underskrivet av vd eller styrelseledamot ha med uppgift om d...

 • Bokföra aktieutdelning

  Aktieutdelning (anläggningstillgång) Debet Kredit Konto Belopp Konto Belopp 1940 960 8210 960 Företaget får 960 kr i utdelning [8210] på sina aktier (anläggningstillgång). Pengar...

 • Hämta fler