Redovisning

 • Vad är eget kapital?

  Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet antyder handlar det om den del av företagets kapital som är företagets egen (den motsvaras alltså inte av skulder). Det egna kapitalet är matematiskt lika med tillgångarna minus sku...

 • Krav på e-faktura vid offentlig upphanding

  Från och med den 1 april 2019 ska leverantörer till offentlig sektor endast skicka elektroniska fakturor. Det nya lagkravet gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter detta datum, även direktupphandlingar. Det är totalt ca 200 000 ...

 • Bokföra årets resultat

  Här tittar vi på hur årets resultat ska bokföras i ett aktiebolag respektive en enskild firma. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel . Aktieb...

 • Bokföringsbrott och straff

  Enligt bokföringslagen är alla näringsidkare skyldiga att ha en ordnad bokföring. Det innebär bland annat att verksamhetens olika affärshändelser ska bokföras så att de kan presenteras i den ordning som de har registrerats (grundbokföring) samt i e...

 • Periodiseringsfond i enskild firma

  Många företagare använder sig av avsättning till periodiseringsfond för att skjuta upp skatten, ibland finns en plan med avsättningen och andra gånger är det kanske av slentrian som avsättningen görs. Här skriver vi om hur mycket du får sätta av oc...

 • Förenklat årsbokslut – så här gör du!

  Förenklat årsbokslut, är det så enkelt som det låter? Här går vi igenom vad det förenklade årsbokslutet består av och ger förslag på arbetsgång för ditt arbete. Förenklat årsbokslut – vem får göra det? Enskilda näringsidkare med en net...

 • Periodiseringsfond i aktiebolag

  Har du hört att periodiseringsfonder är bra? Att du slipper betala skatt? Periodiseringsfonder i aktiebolag kan vara en bra idé, men se till att du har bra skäl till avsättningen. Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här! ...

 • Koll på EBIT och EBIDTA?

  EBIT och EBITDA är båda mått på ett företags rörelseresultat. Nyckeltalen har traditionellt används inom framförallt aktieanalys men när nu regler om ränteavdragsbegränsningar införts har EBITDA blivit ett mått som företagen och företagens rådgivar...

 • 25 % moms vid uthyrning av läkare

  Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har tidigare fastställt att om ett företag hyr ut vårdpersonal, så tillhandahåller de inte vårdtjänster utan personaluthyrning, vilket innebär 25% moms istället för momsfritt. Med anledning av HFD:s dom har nu Ska...

 • Föräldraledighet – vad gäller?

  Vid föräldraledighet får den anställde normalt föräldrapenning från Försäkringskassan, men föräldraledighet innebär ändå en del löneadministration hos arbetsgivaren – något vi förklarar närmare i den här artikeln. Du får även veta mer om de regler ...

 • Bokföra försäljning av presentkort

  Här följer en genomgång av hur man bokför försäljning av presentkort och vad som gäller om de inte blir inlösta. När företaget säljer ett presentkort betraktas det normalt som ett förskott från kund och därmed som en skuld till kunden i bokförin...

 • Hämta fler