Så blir prisbasbeloppet 2018

Prisbasbeloppet höjs med 700 kr för inkomståret 2018. Det innebär bland annat högre skattefritt traktamente men påverkar också andra belopp, läs om dem här!

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet höjs med 700 kr inkomståret 2018, dvs från 44 800 kr till 45 500 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 46 500 kr, vilket är en höjning med 800 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

Belopp som påverkas

För beskattningsåret 2018 (deklarationen 2019) blir:

  • deklarationspliktsgränsen 19 246 kr (0,423 pbb).
  • det skattefria traktamentsbeloppet 230 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
  • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
  • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 22 750 kr (ett halvt prisbasbelopp).
  • högsta sjukpenninggrundande inkomst 341 250 kr (7,5 pbb).
  • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 455 000 kr (10 pbb).
  • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen 14 424 kr (0,317 pbb).
  • lägsta nybilspris för sexårsbilar 182 000 kr (4 pbb).
  • gräns för inventarier av mindre värde 22 750 kr (0,5 pbb).
  • gräns för krav på certifierat kassaregister 182 000 kr (4 pbb).
Tips!

Få hjälp med bokföringen dygnet runt med hjälp av vår Bokföringssupport – snabba svar i vårt webbforum!

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!