Så blir prisbasbeloppet 2019

Newsroom - Så blir prisbasbeloppet 2019 - ctl00_cph1_approvedImg

Prisbasbeloppet höjs med 1000 kr för inkomståret 2019, dvs från 45 500 kr till 46 500 kr. Det är en höjning med 2,2% jämfört med 2018. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 47 400 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader. Det förhöjda prisbasbeloppet används idag för att beräkna pensionspoäng.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!