Skärpta regler gällande frivillig rättelse

Newsroom - Skärpta regler gällande frivillig rättelse - ctl00_cph1_approvedImg

Regeringen vill ändra reglerna som säger att skattetillägg inte får tas ut om någon lämnat fel uppgifter i sin deklaration och sedan rättat de felaktiga uppgifterna på eget initiativ. Anledningen är att man vill minska skattefusk och skatteundandragande.

Så fungerar det idag

Som läget är idag kan den som lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter rätta felen i efterhand och slippa skattetillägg. I normala fall kan man göra en självrättelse upp till sex år bakåt i tiden. Det räknas som en självrättelse så länge Skatteverket inte har upptäckt att du lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Har däremot Skatteverket ställt en fråga till den enskilde gällande den oriktiga uppgiften är det för sent att komma in med en rättelse. Samma sak gäller om Skatteverket beslutat om en revision.

Tidsfrist på två månader enligt nya förslaget

Om Skatteverket vill genomföra en generell kontroll har den enskilde två månader på sig att göra en rättelse för att slippa skattetillägg. Tar det längre tid än två månader att komma in med rättelsen ska det enligt förslaget tas ut skattetillägg. Om rättelsen ska anses vara på eget initiativ får den inte heller ha någon koppling till den generella kontrollen. 

De nya reglerna föreslås börja gälla från 1 augusti 2018.  

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!