Skatt

 • RUT för flyttjänster – räkna så här!

  Beräkning av RUT-avdrag för flyttjänster blir enhetligare för att skapa sund konkurrens på lika villkor inom flyttbranschen. Enligt Skatteverket ska arbetskostnaden normalt beräknas till utbetald lön per timme uppräknat med 250% plus moms. RUT-...

 • Bäst att ha bilen privat eller i firman?

  Som företagare kan du välja mellan två system för att dra av bilkostnaderna. Om bilen ägs eller hyrs av företaget får företaget dra av alla bilkostnader, både löpande driftskostnader och värde­minsk­ning. Om du då använt bilen för privat körning i ...

 • Dyrare med förmånsbil?

  Regeringen föreslår ett bonus-malus-system för nya lätta fordon och till följd av detta föreslås även en ändrad beräkning av bilförmånsvärdet och att bla trängselskatt inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet. Bonus-malus-system Reger...

 • Växa-stöd för fler företagsformer

  Växa-stödet föreslås utökat till att även omfatta handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda. Sedan tidigare har enskilda näringsidkare rätt till växa-stöd för den först anställde. Intressant för de minsta företagen Det här f...

 • LEI-kod för värdepappershandel

  Kravet på identifieringskod har funnits på derivatmarknaden sedan 2014 – nu utökas reglerna till att gälla alla typer av värdepapper. Företagare som handlar med värdepapper kommer därför inom kort att behöva en LEI-kod. Vad är en LEI-kod? ...

 • Förslag om budget 2018

  Många förslag som tas upp i årets budgetproposition har avslöjats redan tidigare under året. Här presenterar vi några av förslagen och vad sägs om bland annat sänkt skatt för pensionärer, höjt tak för sjukpenning och växa-stöd för fler företagsform...

 • Körjournal – viktigare än många tror!

  Körjournaler och företagsbilar är ett nött ämne i landets kammarrätter. Det visar sig många gånger att körjournaler är bristfälliga eller rent av saknas. Det ger i sin tur skattemässiga effekter som inte är önskvärda hos företagsledare. Körjour...

 • Så blir prisbasbeloppet 2018

  Prisbasbeloppet höjs med 700 kr för inkomståret 2018. Det innebär bland annat högre skattefritt traktamente men påverkar också andra belopp, läs om dem här! Prisbasbeloppet Prisbasbeloppet höjs med 700 kr inkomståret 2018, dvs från 44 800 kr...

 • Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

  Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Traktamente – skattefritt och skattepliktigt Trak...

 • Gåva av aktier till anställda

  En anställd som får aktier i skattefri jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare ska använda marknadsvärdet den dag då den anställde kan disponera aktierna som anskaffningsvärde. Gåvor En gåva är något som en mottagare får utan ...

 • Regeringen backar om 3:12-förslaget och statlig skatt

  Reglerna för fåmansföretagare har länge varit omdiskuterade och vi kan nog räkna med fler turer kring 3:12-reglerna och hur de ska se ut i framtiden. Men just nu finns många glada företagare som efter regeringens kovändning – lugnt kan sitta kvar i...

 • Hämta fler