Skatt

 • Lokal i egen bostad

  Många företagare har kontoret, mottagningen, verkstaden – eller vad det kan vara – hemma i bostaden. Avdragsreglerna för lokal i bostaden – t ex kontor hemma – är okomplicerade för dig som har aktiebolag medan det är lite knepigare för dig med ensk...

 • Ingen moms på prispengar

  Ingen moms på prispengar från 1 januari Från och med 1 januari 2018 är prispengar i samband med idrottstävlingar inte längre momspliktiga. Skatteverket menar att prispengar som villkoras av en idrottsprestation och som därför har ett visst mått ...

 • Förmån av semesterbostad

  Har ditt företag en semesterbostad som anställda har möjlighet att utnyttja? I den här artikeln kan du läsa mer om hur man beräknar förmånsvärdet på semesterbostaden. När en anställd får disponera en semesterbostad till följd av sin anställning ...

 • På agendan 2018?

  Regeringen har flaggat för att man kommer att lägga fram en hel del förslag under 2018 som kan leda till lagändringar. Flera av dem påverkar dig som företagare, och här presenteras de viktigaste. De lagar som är beslutade och som träder i kraft un...

 • Höga sjuklönekostnader

  Har du inte lämnat uppgift om årets sjuklönekostnader är det dags att rapportera dessa i den sista arbetsgivardeklarationen för beskattningsår 2017. Hur mycket kan du få? Om du kan få ersättning för höga sjuklönekostnader och i så fall hur ...

 • Kostförmån 2018

  Om arbetsgivaren betalar måltider för den anställde uppstår en skattepliktig kostförmån, kostförmånsvärdet bestäms årligen av Skatteverket. Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet. Kostförmån 2018 Skat...

 • Maxa utdelningen 2018!

  Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt egna bolag bestäms av 3:12-reglerna som varit i blåsväder under året. Inom det så kallade gränsbeloppet är beskattningen 20% – jämfört med tjänstebeskattningen på ca 32-57% (beroende på inkoms...

 • Avdrag för dubbel bosättning

  Om du har flyttat till en ny arbetsort men har kvar din gamla bostad, kan du i vissa fall få avdrag för dubbel bosättning. Avståndet mellan den gamla bostaden och den nya arbetsorten måste överstiga 50 km. Avdraget kan bara göras i inkomstslaget tj...

 • Nya lagar 2018

  Skatten för pensionärer blir lägre och växa-stöd blir verklighet för både aktiebolag och handelsbolag. Utöver detta har riksdagen också tagit beslut om bland annat höjd SINK och ett bonus-malus-system för bilar. Mer i fickan för pensionärer ...

 • Representation – avdragsgillt och inte

  Representation är ett samlande begrepp på beskattningsområdet för ett antal aktiviteter som görs för att främja företagets verksamhet, t ex kundvård och personalvård. Representationsutgifter är skattemässigt avdragsgilla bara om de har ett omede...

 • Bäst att ha bilen privat eller i firman?

  Som företagare kan du välja mellan två system för att dra av bilkostnaderna. Om bilen ägs eller hyrs av företaget får företaget dra av alla bilkostnader, både löpande driftskostnader och värde­minsk­ning. Om du då använt bilen för privat körning i ...

 • Hämta fler