Skatt

 • Tjänster till utlandet – hur funkar det med momsen?

  Det kan vara knepigt att veta hur momsen ska hanteras när du säljer tjänster till köpare i andra länder. I den här artikeln kikar vi närmare på hur man avgör i vilket land tjänsten ska momsredovisas och vem som ska redovisa momsen – säljaren eller ...

 • Representation – avdragsgillt och inte

  Representation är ett samlande begrepp på beskattningsområdet för ett antal aktiviteter som görs för att främja företagets verksamhet, t ex kundvård och personalvård. Representationsutgifter är skattemässigt avdragsgilla bara om de har ett omede...

 • Företagsformer

  I den här artikeln går vi översiktligt igenom de vanligaste företagsformerna och de viktigaste skillnaderna mellan dem. De vanligaste företagsformerna i Sverige är aktiebolag enskild näringsverksamhet handelsbolag och kommanditbolag ...

 • Periodiseringsfond i aktiebolag

  Har du hört att periodiseringsfonder är bra? Att du slipper betala skatt? Periodiseringsfonder i aktiebolag kan vara en bra idé, men se till att du har bra skäl till avsättningen. Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här! ...

 • Räntefördelning

  Genom systemet med positiv och negativ räntefördelning justeras inkomsten från enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag från effekter som egentligen är ränta på företagets kapital (dvs den del av resultatet som inte är verksamhet...

 • Skatteplanering inför nyår

  Hög tid för årsskiftesplanering – och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2018 (deklarationen 2019) finns det en hel del att tänka på. Våra experter har sammanfattat några av de viktigaste punkterna att överväga inför årsskiftet...

 • Sänkt bolagsskatt

  Bolagsskatten sänks stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%. Detta innebär även att expansionsfondsskatten sänks och att det blir en del övergångsbestämmelser. Bolagsskatten sedan det glada 80-talet Under 80-tal...

 • Skatt i aktiebolag

  Själva aktiebolaget betalar skatt på vinsten från verksamheten. Bolagsskatten är 22 % för räkenskapsår som påbörjas före 1 januari 2019 men sänks därefter för att slutligen landa på 20,6 % från 2021. På den lön eller utdelning som du som delägare t...

 • Enskild firma eller aktiebolag – eller både och?

  Många enskilda näringsidkare överväger att ombilda till aktiebolag. Här tittar vi på fördelar och nackdelar med en ombildning. Valet mellan enskild firma och aktiebolag påverkas av flera faktorer En intressant faktor är tidsfaktorn – när i ti...

 • Traktamenten och tremånadersreduktion – hur beräknas 3-månadersperioden?

  Med traktamente menas kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Det skattefria beloppet reduceras vid längre tjänsteresor, 3 månader och längre, detta eftersom man antas anpa...

 • Skatt i enskild firma

  I den här artikeln tittar vi på skattereglerna för enskild firma, dvs vilken skatt du betalar som enskild näringsidkare, och tipsar om åtgärder för att sänka skatten. All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Det...

 • Hämta fler