Träningsredskap i bostaden

Newsroom - Träningsredskap i bostaden - ctl00_cph1_approvedImg

Om arbetsgivaren tillhandahåller fria träningsredskap i bostaden är det enligt Skatterättsnämnden fråga om en skattepliktig förmån.

Friskvårdsprogram med motionsband

Ett företag har planer på att införa ett friskvårdsprogram för sina anställa. Programmet innebär att de anställda får låna hem ett motionsband och har tillgång till en webbtjänst med bland annat personliga träningsdagböcker, kost- och konditionstabeller. Motionsbanden ska leasas av leverantören av friskvårdsprogrammet.

Företaget ville innan införandet av programmet veta vilka skattekonsekvenser detta kunde få och begärde därför förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN).

Slopade krav

Enligt tidigare bestämmelser gällde bland annat följande krav för att motion och friskvård skulle vara en skattefri förmån:

  • att den utövades inom en anläggning som regelbundet disponerades av arbetsgivaren, eller
  • utövades enligt abonnemang som tecknats av arbetsgivaren och betalats direkt av denne till motionsanläggningen.

Dessa krav slopades 2004 och frågan är om detta medfört att arbetsgivare därmed kan erbjuda motsvarande motion i den anställdes bostad.

Inget skattefritt hemlån av utrustning

Enligt SRN:s uppfattning var syftet med slopandet av ovan nämnda krav att förtydliga och förenkla bestämmelserna, inte att ändra dem på något mer grundläggande plan. Hemlån av motionsband kan därför inte räknas som en skattefri förmån.

Tillgången till webbtjänsten omfattas enligt SRN däremot av skattefriheten för personalvårdsförmåner.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!