hastverksamhet.png
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Hästverksamhet – skattehandbok för hästägare - ctl00_cph1_prodNote

Hästverksamhet

Praktisk handbok för dig med hästföretag

HÄSTVERKSAMHET är boken för dig som vill förstå hur skatt och redovisning fungerar i ett hästföretag. Reglerna är speciella och boken visar hur du undviker skatteproblem.

Av Pål Carlsson och Björn Lundén

Bok
Utgivenkommer aug 2018
ISBN 978-91-7695-127-9
Upplaga4
Antal sidor159

Ej i lager. Beräknad leverans 2018-08-31. Du kan beställa idag så skickar vi boken så snart vi får den från tryckeriet.

Fraktfritt. Moms 6% tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).
E-bok Uppdaterad 2015-05-05
ISBN978-91-7027-985-0

Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till e-boken i pdf-format. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet. Den här boken är under uppdatering så just nu får du den tidigare upplagan som e-bok, men så snart den nya upplagan är färdig kan du ladda hem den från Mina sidor.

Moms 25% tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).
Skriv ut

HÄSTVERKSAMHET är en praktiskt inriktad bok för dig som driver verksamhet med häst och för dig som hjälper hästägare med ekonomi och redovisning. Vi behandlar trav- och galoppsport, ridsport, hästturism och hästar i jordbruk.

Boken förklarar utförligt skatte- och redovisningsreglerna för olika hästverksamheter, t ex reglerna om avdrag, moms, bokföring och deklaration.

Hästföretag omfattas av speciella skatteregler både när det gäller inkomstskatt och moms. I boken får du tips om hur du undviker att hamna i tvistiga situationer till följd av de knepiga reglerna.

Ur innehållet
 • Skatt i hästverksamhet
 • Moms
 • Avdrag
 • Kvittning
 • Bokföring och kontoplan
 • Företagsformer
 • Hobbyverksamhet
 • Travsport
 • Galoppsport
 • Ridsport
 • Hästturism (turridning mm)
 • Skatteplanering
 • F-skatt
 • Redovisning i hästföretag
 • Vinstsyfte
 • Privathästar
 • Hästar i jordbruk
Alltid fri frakt!

Andra böcker för dig:

Handelsbolag

HANDELSBOLAG innehåller allt du som handelsbolagsdelägare behöver veta när det gäller skatt, ekono...
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Hästverksamhet – skattehandbok för hästägare - ctl00_cph1_tabControll_pg5394_exbookImg
Handelsbolag

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Hästverksamhet – skattehandbok för hästägare - ctl00_cph1_tabControll_pg5329_exbookImg
Enskild firma

Eget aktiebolag

EGET AKTIEBOLAG är boken för dig som driver eget aktiebolag med enklast möjliga administration. Du...
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Hästverksamhet – skattehandbok för hästägare - ctl00_cph1_tabControll_pg11539_exbookImg
Eget aktiebolag
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Hästverksamhet – skattehandbok för hästägare - ctl00_cph1_tabControll_expdfviewerimg

Klicka på bilden

Nytt i upplaga 3
 • uppdaterade fakta- och sifferuppgifter
 • nya momsregler
 • anpassad även efter K2-regelverket.

Ingen moms på prispengar från 1 januari

Från och med 1 januari 2018 är prispengar i samband med idrottstävlingar inte längre momspliktiga. Skatteverket menar att prispengar som villkoras av en idrottsprestation och som därför har ett visst mått av slumpmässighet, inte är en ersättning för någon tjänst som idrottsutövaren utfört. Det betyder att en idrottsutövare som har prispengar som enda inkomst inte anses bedriva ekonomisk verksamhet och får därmed inte heller lyfta moms på sina utgifter.

Omfattar även hästägare

Som idrottsutövare räknas i det här sammanhanget även travhästar och därmed påverkas du som äger tävlingshästar. Är prispengar den enda inkomsten i din verksamhet får du inte lyfta någon moms på utgifterna i din verksamhet från 1 januari 2018. Har du även andra inkomster, från t ex avel eller annan handel med hästar, görs en så kallad proportionering av rätten att lyfta moms. Utgör prispengar 60 % av intäkterna och t ex avel eller annan hästhandel (räknas normalt som ekonomisk verksamhet) 40 %, får du lyfta 40 % av momsen på dina utgifter.  

Kan startpengar förändra saken?

För att säkra travhästägares rätt att lyfta moms även efter 1 januari 2018 beslutade Svensk Travsport under hösten 2017 att samtliga startande hästar i svenska travlopp från och med 2018 får minst 500 kr i startpeng. På så vis skulle det inte handla om en ersättning kopplad till prestation och heller inte med något mått av slumpmässighet.

Som svar på Svensk Travsports initiativ med startpeng kom Skatteverket med ett nytt ställningstagande. Man skriver att det finns sammanhang där det kan krävas en startpeng för att få tävlande till start (om man läser mellan raderna kan man konstatera att Skatteverket inte anser detta vara fallet inom travsporten). Men Skatteverket menar att startpeng även kan vara en konstlad transaktion i syfte att nå en skattefördel som strider mot bestämmelsens syfte. Då handlar det om förfarandemissbruk och i dessa fall ska transaktionen inte anses ha skett, dvs startpengen hanteras inte som någon omsättning alls. Det är inte kontroversiellt att gissa att detta andra ställningstagande helt siktar på travsporten.

Är det här hugget i sten?

Den här utvecklingen välkomnas självfallet inte av travsporten då förlorad rätt till momslyft innebär försämrade villkor i form av en fördyring för hästägarna. Travets företrädare har därför lämnar in en ansökan om förhandsbesked till Skatterättsnämnden, vilket innebär att frågan kommer att avgöras i domstol – inom en inte alltför avlägsen framtid får vi hoppas. 

Den "centrala uppbörden" upphör

Från och med mars 2018 redovisar inte längre Svensk Travsport eller Svensk Galopp momsen på prispengar och premier. Momsen på hästkvalbonus, premieloppspremier och startpengar betalas istället ut till ägarna. När det gäller prispengar betalas ingen moms ut, se ovan.

Förtydligande, sidan 25

Formuleringarna på sidan 25 avseende anskaffningsvärde är något otydliga. Så här bör det vara:

Anskaffningsvärdet per bokslutsdagen bör beräknas som summan av de faktiska kostnaderna för boknings-, språng- och fölavgift och för träning i den mån den ökar hästens värde samt övriga kostnader för uppfödningen. Dessa övriga kostnader för uppfödningen kan beräknas för respektive åldersklass enligt nedan.

 Åldersklass  Övriga kostnader
 Årsföl  30 000 kr
 Ettåring  45 000 kr
 Tvååring och äldre  60 000 kr


I ovan angivna belopp bör kostnaden för stoet anses ingå med 25 000 kr.

Privat verksamhet på näringsfastighet

Det var endast kostnaden för värdeminskningen som hade en omedelbar koppling till innehavet av näringsfastigheten. Övriga kostnader som hörde till hästverksamheten var privata levnadsomkostnader.
Läs hela artikeln »

Rättelse – Svensk Travsport  

Organisationen för svensk travsport heter numera just Svensk Travsport, inte Svenska Travsportens Centralförbund (STC) som vi skriver i boken. 


Lagtexter

  Ring oss!

  Mån-tors 08:30-16:30
  Fredag 08:30-16:00

  0650-541400

  Maila oss!

  Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

  info@blinfo.se

  Kontakta oss!

  Kontakta mig

  Namn:* 
  Telefonnummer:* 
  Kontakta mig angående:

   

  För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »