BL:s underbiträden

Lista över personuppgiftsbiträden och underbiträden

Företag 

Land för behandlingen 

Beskrivning av behandling 

Överföring till annat land

Elastx 

Sverige 

Lagring av data, support och service 

Nej 

Delta DGC 

Sverige 

Lagring av data 

Nej 

APSIS 

Sverige 

Skickar E-post baserade på adresslistor 

Nej 

BL Info Polska 

Polen 

Översättning av texter mellan svenska och polska 

Ja, Polen 

Mr Shoebox 

Irland 

Lagring av data 

Nej 

Coursio 

Sverige 

E-kurs plattform 

Nej 

Jahopp 

Sverige 

E-kurs plattform 

Nej 

Strålfors 

Sverige 

Adresslistor för utskick via brev 

Nej 

Empori 

Sverige 

Webbutik 

Nej 

Kundo 

Sverige 

Kundforum 

Nej 

Soundcloud 

USA 

Lagring av ljudfiler 

Ja, USA, Privacy Shield 

Netnordic 

Sverige 

Service och support av kontaktcentersystem 

Nej 

Falk Graphic 

Sverige 

Adresslistor för utskick av brev 

Nej 

Crediflow 

Sverige 

E-fakturor 

Nej 

Youtube 

USA 

Lagring av inspelade filmer 

Ja 

Atea 

Sverige 

Service och support av interna system 

Nej 

Koneo 

Sverige 

Service och Support av interna system 

Nej 

Interlan 

Sverige 

Utveckling av adresslistesystem 

Nej 

Arkimera 

Sverige 

Tolkning av leverantörsfakturor 

Nej 

Oxceed 

Sverige 

Rapportering och analys 

Nej 

Capcito 

Sverige 

Finansieringslösningar 

Nej