Ägarskifte i företag

För dig som ska sälja eller generationsskifta ditt företag

Boken ÄGARSKIFTE I FÖRETAG visar hur du på bästa sätt förbereder och genomför ett generationsskifte eller en företagsförsäljning till utomstående. Ett bra stöd i en viktig och komplex överlåtelse. Läs mer >>

  • Beskattningen vid en företagsöverlåtelse
  • Rättvisan vid ett generationsskifte
  • Så utformar du överlåtelseavtalet

Sälja företaget – ditt livs viktigaste affär?

Mitt livs viktigaste affär – så har många företagare känt när de ska sälja eller överlåta sitt företag. Det är också den svåraste affär många företagare står inför. Att överlåta sitt företag kan vara känsloladdat. Det är svårt att lämna ifrån sig sitt företag som man har levt med i många år.

Blir det ett generationsskifte vill man uppnå rättvisa mellan syskonen och vara säker på att den som övertar företaget kommer att förvalta arvet på bästa sätt. Är det fråga om att sälja företaget gäller det att finna rätt köpare som kan känna stolthet över företaget och som kommer att driva det vidare på ett bra sätt. Du vill ju att anställda, kunder, leverantörer och andra samarbetspartner ska uppskatta valet av köpare.

Det vanligaste är att impulsen till att överlåta företaget kommer från dig själv. Det kan vara en negativ impuls, dvs att du inte längre orkar, vill eller har förmågan att driva företaget på ett bra sätt. Detta behöver i och för sig inte vara något negativt. Alltför många företagare är inte medvetna om (eller förtränger) att de borde sluta att vara företagare.

Impulsen kan också vara positiv, dvs att du brinner för att göra något annat i livet, medan tid är. Och då kan företaget vara ett hinder, som det är bäst att du gör dig av med. Du kanske vill satsa på en föreläsarkarriär, att bygga träbåtar eller spela golf.

Oavsett var impulsen kommer från, väcks en lång rad frågor. Ska jag generationsskifta inom familjen eller sälja företaget till en extern köpare. Hur genomför jag en överlåtelse på bästa sätt? Detta är en komplicerad fråga och som regel har man begränsade kunskaper.

För de flesta är detta en engångshändelse och ofta den viktigaste affären i ens liv som företagare. Hur mycket kan jag få ut för mitt företag? Vem eller vilka ska ta över? Hur ska köparen eller arvtagaren kunna finansiera köpet? Dessa frågor och många andra blir allsidigt belysta i boken Ägarskifte i företag, som du hittar ovan.

Vad är ditt företag värt?

VÄRDERING AV FÖRETAG visar hur du värderar ett mindre eller medelstort företag, dvs onoterade företag, i olika situationer. Boken är i första hand inriktad på värdering av mindre och medelstora företag, dvs företag som inte är börsnoterade.

Läs mer »

Vad händer i ditt företag - Jag ska sälja/överlåta mitt företag - ctl00_cph1_pg5660_relimg

Mall för avtal om företagsöverlåtelse

Den här mallen hjälper dig att upprätta ett avtal om en aktieöverlåtelse när du ska sälja ett aktiebolag. Ska du sälja enbart inkråmet (tillgångarna) väljer du mallen Företagsöverlåtelse – rörelse.

Läs mer »

Vad händer i ditt företag - Jag ska sälja/överlåta mitt företag - ctl00_cph1_pg5469_relimg

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss!

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »