kopebrev-fastighet-mall.png

Köpebrev fastighet

– lättanvänd mall för köpebrev

Med den här mallen upprättar du enkelt ett juridiskt korrekt köpebrev. Ett köpebrev upprättas i samband med att köparen av en fastighet har betalat hela köpeskillingen till säljaren.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Endast betalkort.

  Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.

  I samband med att köparen av en fastighet har betalat hela köpeskillingen till säljaren upprättar man ofta ett köpebrev. Om man i köpekontraktet nämner att ett köpebrev ska upprättas, måste köpebrevet ges in till inskrivningsmyndigheten för att köparen ska få lagfart. Köpebrevet måste då innehålla alla uppgifter som krävs för lagfart.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett köpebrev och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Litet mer om köpebrev vid fastighetsköp

  Om köpekontraktet innehåller omfattande regleringar som parterna inte vill ska bli offentliga, brukar man söka lagfart enbart på köpebrevet. Bilagorna till ansökan om lagfart är nämligen offentliga. 

  För att enbart köpebrevet ska räcka som underlag för lagfart, måste det innehålla åtminstone

  • fastighetens registerbeteckning
  • köpeskillingen
  • en överlåtelseförklaring
  • köpare och säljare och deras underskrifter
  • samtycke (i vissa fall, se ovan)
  • bevittning av säljares underskrifter.


  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar mycket tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  lättanvända dokumentmallar

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss!

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »