Bokföringsbrott

Brott mot bokföringslagen.

Det framgår av bokföringslagen vilka som är bokföringsskyldiga och hur den bokföringsskyldige måste sköta sin redovisning. Ett viktigt krav är att räkenskaperna ska upprättas i enlighet med god redovisningssed.

Den som inte löpande bokför affärshändelser eller bevarar räkenskapsmaterial kan dömas för bokföringsbrott. Detsamma gäller om någon lämnar felaktiga uppgifter i bokföringen. Redovisningen måste dock vara så bristfällig att det inte går att bedöma verksamhetens ekonomiska resultat eller ställning för att det ska vara fråga om ett bokföringsbrott.

Sök företagskunskap

Ämnesområden

bygg-ditt-eget-programpaket.png
Ordlista - Ordförklaring för bokföringsbrott - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

Ordlista - Ordförklaring för bokföringsbrott - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta ett eget företag – oavsett ...

Ordlista - Ordförklaring för bokföringsbrott - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.