Eliminering

Redovisningsprincip som innebär att bokslutet i en koncern ska rensas från transaktioner mellan koncernens bolag. Motivet är att en koncernredovisning ska visa koncernens ställning och resultat som om koncernen vore ett enda bolag.

En eliminering innebär bl a att

• internvinster, fordringar och skulder mellan koncernföretag ska avräknas i koncernbalansräkningen

• avdrag ska göras i koncernresultaträkningen för förändringar i internvinst under räkenskapsåret

• avdrag ska göras i koncernresultaträkningen för intäkter och kostnader som hör till transaktioner mellan koncernföretag.

[[+kon]]

Sök företagskunskap

Ämnesområden

bygg-ditt-eget-programpaket.png
Ordlista - Ordförklaring för eliminering - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

Ordlista - Ordförklaring för eliminering - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta ett eget företag – oavsett ...

Ordlista - Ordförklaring för eliminering - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.