Garantiavsättning

En avsättning som görs i företagets redovisning för framtida kostnader för garantiåtaganden.

Företag som lämnar garanti på sålda eller tillverkade produkter har ibland utgifter för dessa garantiåtaganden (när brister ska avhjälpas). För att följa god redovisningssed ska denna typ av utgifter läggas på rätt år, dvs när motsvarande intäkt uppstått.

Företaget får normalt ett skattemässigt avdrag med ett belopp motsvarande de bokförda utgifterna till följd av garantiförpliktelserna under inkomståret. Garantitiden måste vara minst två år för att maximal avsättning ska få göras.

Sök företagskunskap

Ämnesområden

bygg-ditt-eget-programpaket.png
Ordlista - Ordförklaring för garantiavsättning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

Ordlista - Ordförklaring för garantiavsättning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta ett eget företag – oavsett ...

Ordlista - Ordförklaring för garantiavsättning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.